Top

Legea nr. 64/1995. Incapacitatea de plată a debitoarei.

La data de 2.04.2003 s-a înregistrat la Tribunalul Vaslui -judecător sindic – cererea creditoarei Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment a debitoarei SC „Fructera” SA Bârlad, creanţa fiind de 1.110.167.498 lei, reprezentând creanţe bugetare datorate bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ulterior s-au înregistrat şi cererile creditorilor SC „Prodagro” SA Zorleni – societate în faliment cu o creanţă declarată de 2.669.506.495 lei şi Direcţia de Telecomunicaţii Vaslui cu o creanţă declarată de 8.508.000 lei.

Debitoarea SC ”Fructera” SA Bârlad a formulat contestaţie la 21.05.2003 şi respectiv 28.05.2003, prin care nu a contestat întinderea creanţelor creditorilor şi nici starea de insolvenţă, argumentând doar că în raport de cererea creditoarei Casa Judeţeană de Pensii Vaslui s-au efectuat demersuri pentru a fi eşalonate la plată debitele restante cu termen de graţie de 6 luni conform Legii 254/2002, iar cu privire la creanţa recurentei a invocat unele plăţi.

Este de menţionat că nici după reînregistrarea cauzei la judecătorul sindic, la 2 octombrie 2003 debitoarea contestatoare nu a administrat probe concludente de natură a demonstra cu nu este în stare de insolvenţă.

S-au depus doar tabelele centralizatoare cu anexe ce denotă plăţi în pondere, ulterioare sesizării instanţei, în sume de regulă modice ce sunt de natură a demonstra că nu este în vădită incapacitate de plată a datoriilor exigibile, cu sume disponibile în cont.

Concluzia instanţei de admitere a contestaţiei debitoarei este vădit greşită, neavând suport probator, astfel încât în mod nelegal s-a reţinut că cererea introductivă nu este întemeiată.

În contextul întregului probator administrat în cauză de către toţi creditorii debitoarei, Curtea de Apel reţine că incapacitatea de plată a acesteia este dovedită, fiind îndeplinite condiţiile impuse de art. 31 alin. 7 din legea 64-2005, urmare respingerii contestaţiei debitoarei ca nefondată.

Prin decizia comercială nr.83-15.03.2004 a Curţii de Apel s-a admis recursul formulat de creditoare, modificându-se în tot sentinţa civilă nr. 138-30.10.2003 a Tribunalului Vaslui-judecător sindic, în sensul că respinge contestaţia formulată de debitoare, admite cererea creditoarelor, dispunând trimiterea dosarului Tribunalului Vaslui – judecător sindic, pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea 64/1995.

Decizia comercială nr. 83/16.02.2004

Etichete: