Top

Răspunderea administratorului. Schimbarea denumirii, a sediului în altă localitate, radierea din registrul comerţului, vânzarea părţilor sociale, rapoartele lichidatorului

Conduita administratorului statutar poate conduce la atragerea răspunderii patrimoniale a societăţii adusă în stare de faliment.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 511 din 3 noiembrie 2008

Corect prima instanţă a obligat pe pârâtul M.I.-S. împreună cu B.C. şi B.L. la plata pasivului S.C. „C.” SRL Vaslui, în sumă de 87.349 lei, fiind succesiv administratori ai debitoarei care au adus-o în stare de insolvenţă.

Rapoartele întocmite de lichidatorul judiciar, pun în evidenţă că la starea de insolvenţă a contribuit substanţial şi pârâtul M.I.-S. Astfel, ca asociat unic al S.C. „T.GRUP” S.P.R.L. Reşiţa a cerut schimbarea denumirii în S.C. „C.” S.R.L., mutarea sediului societăţii în judeţul Vaslui şi radierea societăţii din Registrul Comerţului al judeţului Caraş-Severin.

Totodată a înstrăinat părţile sociale către pârâţii B.L. şi B.C.

Mutarea sediului şi cesionarea părţilor sociale la un preţ unic au fost făcute în scopul sustragerii sale de la plata datoriilor către creditori. Pot fi făcute astfel de operaţiuni, dar cu bună credinţă.

Fiind notificat să depună actele timp de aproximativ 2 ani, nu s-a conformat. Faţă de împrejurările de fapt, nu se poate reţine că a procedat legal.

În contextul dat şi având în vedere că nu s-au găsit bunuri în patrimoniul societăţii, evident că operaţiunile au fost făcute în interes personal prejudiciind creditorii.

Neputând stabili când anume s-a creat starea de insolvenţă, răspunderea solidară a fost corect reţinută de instanţa de fond.

În contextul dat, faţă de conţinutul rapoartelor întocmite de lichidatorul judiciar, corect s-a reţinut răspunderea şi în sarcina recurentului în temeiul art. 138 lit. „b şi d” combinat cu art. 998, 999 Cod civil vizând culpa delictuală.

Raportat la aceste considerente, toate susţinerile pârâtului prin recursul declarat sunt nefondate.

Pentru aceste motive, s-a respins recursul formulat de M.I.-S. contra sentinţei comerciale nr. 234/F din 11 iunie 2008 a Tribunalului Vaslui – judecător sindic.

Etichete: