Top

4.Servitutea izvorului

Reclamantul a solicitat ca pârâtul să-i permită să ia apă din aducţiunea de apă aflată pe terenul proprietatea acestuia. Pe baza probatoriului administrat, între care şi o expertiză tehnică, Curtea a constatat că pe terenul proprietatea pârâtului sunt două fântâni prin care s-a colectat apa unui izvor, fără ca acesta să-şi continue cursul pe terenul proprietatea reclamantului.

Pentru a fi îndeplinite condiţiile cerute de art. 579 Cod civil trebuie să existe două fonduri:

? cel dominant în favoarea căruia se constituie servitutea;

? cel aservit în sarcina căruia se constituie servitutea.

Sursa de apă nu trece pe ternul proprietatea reclamantului, aflându-se prin captare numai pe proprietatea pârâtului.

Potrivit art. 579 Cod civil cel care are un izvor pe proprietatea sa, poate face orice întrebuinţare cu dânsul, fără însă a vătăma dreptul de proprietate al fondului inferior, dobândit prin titlu sau prin prescripţie asupra acestui izvor. In cauză nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, pârâtul a făcut lucrări aparente pentru ca apa izvorului să vină pe proprietatea sa, nu i-a schimbat cursul, iar reclamantul nu este vătămat în drepturile sale.

Decizia civilă nr.280/10.03.2004

Etichete: