Top

Ordonanţă preşedinţială – suplinirea consimţământului unui părinte în vederea deplasării în străinătate a minorei

2. Ordonanţă preşedinţială – suplinirea consimţământului unui părinte în vederea deplasării în străinătate a minorei – sentinţa civilă nr. 799/31.05.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamanta TM, l-a chemat în judecată pe pârâtul CC, solicitând ca, pe cale ordonanţei preşedinţiale, să se dispună suplinirea consimţământului pârâtului în vederea deplasării în străinătate a minorei CCE.

Reclamanta şi-a motivat acţiunea arătând că a fost căsătorită cu pârâtul, aflându-se în proces de divorţ, în sensul că prin hotărâre s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între ei şi încredinţarea către ea spre creştere şi educare a minorei rezultate din căsătorie CCE, hotărârea de divorţ fiind în prezent apelată şi în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului.

S-a precizat de către reclamantă că doreşte să-şi petreacă concediul împreună cu minora ce i-a fost încredinţată, în afara graniţelor ţării, sens în care i-a solicitat pârâtului să se prezinte la un birou notarial şi să-şi exprime consimţământul în vederea deplasării minorei în străinătate, însoţită doar de ea, însă acesta a refuzat expres acest lucru, încălcând în acest fel dreptul său şi al minorei la libera circulaţie.

Cererea a fost motivată în drept pe disp. art. 581 cod proc. civilă. Pârâtul, deşi legal citat, cu copie după cerere şi actele depuse la dosar, nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la cererea formulată.

Prin sentinţa civilă nr. 799/31.05.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a fost admisă cererea de cererea având ca obiect „ordonanţă preşedinţială” şi s-a dispus suplinirea consimţământul pârâtului CC în vederea deplasării în Bulgaria a minorei CCE, în perioada 22 iunie 2010 – 04 iulie 2010, reţinându-se că reclamanta este soţia pârâtului, iar din căsătoria acestora a rezultat minora CCE, în prezent soţii aflându-se în proces de divorţ.

Reclamanta doreşte să-şi petreacă concediul împreună cu minora în afara graniţelor ţării, depunând în acest sens înscrisuri privind achiziţionarea unui pachet turistic pentru un sejur în Bulgaria în perioada 23 iunie – 3 iulie 2010, pe numele său şi al minorei.

Conform art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, deplasarea copiilor în ţară şi străinătate, se realizează cu înştiinţarea şi cu acordul ambilor părinţi, orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord, se soluţionează de către instanţa judecătorească.

Pârâtul a refuzat să-şi dea consimţământul pentru deplasarea în străinătate a minorei, deşi a fost notificat prin intermediul executorului judecătoresc şi legal citat în cauză, nu a prezentat instanţei un motiv întemeiat pentru care s-ar opune la deplasarea în străinătate a minorei, însoţită de mama sa, pentru petrecerea unei vacanţe în străinătate.

Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială reglementată de art. 581 Cod procedură civilă, în temeiul căreia, instanţa de judecată poate lua măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea recupera, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

În consecinţă, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite prevederile art. 581 cod proc. civilă, motiv pentru care va admite cererea şi va suplini consimţământul pârâtului CC în vederea deplasării în Bulgaria a minorei CCE, în perioada 22 iunie 2010 – 04 iulie 2010.

Etichete: