Top

Hotărârea care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.

Reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a achita diferenţa de preţ până la termenul stabilit de părţile contractante 01.09.1999.

Pentru a pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, înţelegerea părţilor trebuie să îndeplinească toate condiţiile de valabilitate necesare unui contract (art. 948 şi 1246 Cod civil). În condiţiile în care preţul nu a fost achitat integral din culpa cumpărătorului – reclamant, nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 968, 1296 şi art.1073, 1077 Cod civil pentru pronunţarea hotărârii care să ţină loc de act autentic.

Decizia civilă nr.597/24.04.2004

Potrivit art. 967 Cod civil, convenţiile legal făcute cu putere de lege între părţile contractante şi trebuie executate cu bună credinţă (art. 970 Cod civil) de acestea. Creditorii au dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei conform art. 1073 Cod civil.

Prin convenţie, părţile s-au obligat să transmită un drept real asupra unui bun imobil, ceea ce naşte obligaţia de a încheia contractul. În continuare, pârâţii au promis reclamantei vânzarea imobilului proprietatea lor, prin antecontract autentificat la B.N.P., stabilind modalitatea de plată, preţul cât şi data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică. Reclamantul a făcut dovada îndeplinirii în totul a obligaţiilor sale, refuzul promitenţilor – pârâţi de a încheia contractul nu este justificat.

Decizia civilă nr. 729/22.05.2004

Tags: