Top

Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Contract de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru teren arabil extravilan.

Prin cererea înregistrată sub nr.1770/330/2008 din 06.05.2009, reclamanta S.C. M… S.R.L. SLOBOZIA a chemat în judecată pe pârâţii N. S. şi N. M. solicitând ca hotărârea ce se va pronunţa să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a suprafeţei de teren arabil de 2,240 ha, teren situat în extravilanul comunei Balaciu, judeţul Ialomiţa, individualizat după cum urmează:

-2,10 ha teren situat în tarlaua 890/1, parcela 19, având ca vecinătăţi: la nord-md. B. P., la est- De 890/4, la sud-md.Gh. Gh. şi la vest-De 889/1;

– 0,140 ha teren situate în tarlaua 808/1, parcela 62, având ca vecinătăţi: la nord- md C. M., la est- P. D., la sud-De 789/3 şi la vest –T. T., teren prevăzut în titlul de proprietate contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.357/23.02.2005 eliberat de BNP Laurenţiu Dan. În motivarea cererii, reclamanta arătă că la data 03.06.2008 a încheiat cu pârâţii un contract de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare înregistrat sub nr.157 pentru suprafaţa totală de 22.400 m.p. teren arabil situat în extravilanul comunei Balaciu, judeţul Ialomiţa. prin promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr.241 din 06.06.2006 de BNP Cristina-Emilia Marinescu-Urziceni, pârâta i-a vândut suprafaţa de teren arabil de 9700 m.p. situată în extravilanul comunei Dridu, judeţul Ialomiţa, în tarlaua 629/3, parecla 4, cu vecinătăţile indicate aceasta încasându-şi preţul negociat de 2000 RON, reclamantul intrând în posesia terenului vândut. La data încheierii promisirunii de vânzare-cumpărare, vânzătoarea promitentă i-a predat şi titlul de proprietate nr.054553/40796-cod 102703 emis la data de 22.12.1993 pentru suprafaţa de teren respectivă. Se susţine că acest contract de vânzare-cumpărare nu a fost încheiat în formă autentică până la această datoă, pârâta fiind în vârstă şi având grave probleme de sănătate. În drept, au fost invocate dispoziţiile art.111 Cod procedură civilă şi art.5 alin.2, Titlul X din Legea nr.247/2005. În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosarul cauzei în copie, următoarele înscrisuri: promisiunea de vânzare-cumpărare nr.241 din data de 06.06.2006, titlul de proprietate nr.054553/40796 emis la data de 22.12.1993, certificatul fiscal pentru terenul în cauză, actul de identitate, chitamnţa privind achitarea taxei de timbru şi timbru judiciar. La termenul de judecată din data de 04 martie 2009, reclamantul prin apărător a ănvederat faptul că nu mai are alte probe în afara înscrisurilor depuse la dosar, pârâta neputîndu-se prezenta la instanţă pentru a i se lua interogatoriu din motive de sănătate. Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 278,00 lei. Pârâta deşi legal citată, nu a depus întâmpinare. Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:Prin prezenta acţiune, reclamantul a chemat în judecată pe pârâta S. A Z., pentru a se constata că între reclamant în calitate de cumpărător şi pârâtă în calitate de vânzătoare a intervenit o promisiune de vânzare-cumpărare a suprafeţei de teren de 9700 m.p. teren arabil situat în extravilanul comunei Dridu, judeţul Ialomiţa, situată în tarlaua 629/3, parcela 4. În ceea ce priveşte situaţia de fapt, instanţa reţine că reclamantul a încheiat cu pârâta la data de 06.06.2006 o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare prin care aceasta i-a vândut suprafaţa de 9700 m.p. teren arabil însă contractul de vânzare-cumpărare nu a fost încheiat în formă autentică, acesta fiindu-i necesar pentru întocmirea documentaţiei tehnice şi înscrierea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa. Preţul vânzării a fost e 2000 RON şi a fost achitat integral de cumpărător, acesta intrând în posesia terenului vândut. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază drept întemeiată cererea, urmând să constate că reclamantul între reclamant în calitate de cumpărător şi pârâtă în calitate de vânzătoare a intervenit o promisiune de vânzare-cumpărare a suprafeţei de teren de 9700 m.p. teren arabil situat în extravilanul comunei Dridu, judeţul Ialomiţa, situată în tarlaua 629/3, parcela 4 învecinat la nord-De 629/2, la est- M. A., la sud-I. Gh., I. S. şi la vest- D. M, iar această hotărâre va ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Etichete: