Top

Acţiune în constatare – lipsa calităţii procesuale

Rezumatul speţei

Prin sentinţa civilă nr.435/13 mai 2010 a Judecătoriei Făurei, definitivă prin neapelare s-a admis acţiunea civilă formulată de K.H. în contradictoriu cu pârâtul P.S. S-a respins acţiunea civilă faţă de pârâta G.F. pentru lipsa calităţii procesuale pasive şi s-a constatat că între pârtile K.H. şi P.S. a intervenit vânzarea-cumpărarea suprafetei de 24,5 ha. teren situată în extravilanul comunei Vişani, judetul Brăila, preţul vânzării fiind de 3.500 lei, hotărârea pronunţată ţinând loc de act de vânzare-cumpărare între părţi.

Din probatoriul administrat în cauză s-a reţinut că între părţi s-a încheiat la data de 06.09.2007 un antecontract de vânzare-cumpărare a suprafeţei de 24,5 ha.teren situată în extravilanul comunei Vişani, judetul Brăila, preţul vânzării fiind de 3.500 lei, că aceştia nu au încheiat act autentic de vânzare-cumpărare, că promitentul a predat terenul şi a primit preţul aşa cum rezultă din antecontractul de vânzare-cumpărare şi titlul de proprietate.

Instanţa a reţinut că, potrivit înţelegerii, părţile trebuiau să încheie în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare a suprafeţei de teren în cauză şi deoarece nu s-a încheiat un asemenea contract care să ateste vânzare-cumpărarea efectuată ca operaţiune juridică potrivit art.111 cod proc.civilă, reclamanta, care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau inexistenţei dreptului său de proprietate care să fie opozabilă şi terţilor.

Cât priveşte pârâta G.F., instanţa a respins acţiunea civilă faţă de aceasta pentru lipsa calităţii procesuale pasive deoarece nu avea calitate de parte a antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat de părţi ci numai de mandatară a promitentei vânzătoare.

Etichete: