Top

Hotărârea care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Condiţii.

Reclamanta a solicitat pronunţarea hotărârii care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare, motivat de faptul că a împrumutat pârâţilor suma de 50.000.000 lei, pe care l-au garantat cu apartamentul bun comun. Voinţa părţilor a fost aceea de a garanta restituirea împrumutului şi nu de a transmite dreptul de proprietate, prin încheiere în contract de vânzare-cumpărare, care nu s-a făcut prin act autentic.

Ipoteca convenţională ia naştere prin convenţia părţilor conform art. 1749 Cod civil şi se constituie numai prin act autentic (art. 1772 Cod civil), condiţie neîndeplinită în cauză.

Decizia civilă 682/16.05.2004

Tags: