Top

Bunuri confiscate. Restituire.

În conformitate cu art.5 al O.G.nr.128/1998, în cazul în care prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor confiscate, sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al produselor. Nejustificat instanţa de fond a înlăturat concluziile expertizei contabile care a stabilit întinderea prejudiciului la 258.854.500 lei acordând numai la 14.442.500 lei.

Decizia civilă nr. 1133/30.06.2004

Etichete: