Top

Legea nr. 10/2001. Restituirea în natură. Despăgubiri. Actualizare

Imobilele expropriate şi ale căror construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natură persoanelor îndreptăţite dacă nu au fost înstrăinate cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu indicele de inflaţie

Decizia nr. 61 din 25 aprilie 2007

Prin dispoziţia nr. 289/13.10.2005, pârâta R.A.G.C.L. – Bârlad, în calitate de unitate deţinătoare, a dispus restituirea în natură a imobilului compus din locuinţă avariată şi a suprafeţei de 211 m.p. teren aferent cu obligaţia reclamanţilor de a restitui suma de 52.547,85 lei RON reprezentând contravaloarea sumei reactualizată primită la data trecerii imobilului în proprietatea statului.

Prin sentinţa civilă nr. 1165 din 07.06.2006, Tribunalul Vaslui a admis contestaţia formulată de reclamanţii P. C.-G., P. T, P. D, împotriva dispoziţiei nr. 289 din 13.10.2005 emisă de R.A.G.C.L. – Bârlad, pe care a modificat-o în parte, dispunându-se restituirea în natură a suprafeţei de 224,01 m. p. teren (în loc de 211 m.p. ) aferentă construcţiei (casă de locuit) situată în Bârlad, str. S.B., nr. 16, judeţul Vaslui, individualizată în schiţa anexă nr. 3 la raportul de expertiză tehnică de specialitate efectuat de expertul C.C. (fila 71 dosar).

S-au menţinut celelalte prevederi ale dispoziţiei nr. 289/13.10.2005.

A fost obligată pârâta să achite reclamanţilor suma de 5.700.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Tribunalul a constatat că reclamanţii sunt persoane îndreptăţite la restituirea în natură a imobilului în calitate de moştenitori. Autorii lor au avut în proprietate 282,39 m.p., din care s-au preluat de stat 275 m.p. Prin expertiza tehnică s-a stabilit suprafaţa deţinută de pârâtă aferentă construcţiilor, diferenţa fiind deţinută de alte persoane.

Reţine instanţa de fond aplicarea corectă a art. 11 din Legea nr. 10/2001, restituirea în natură fiind condiţionată de rambursarea despăgubirilor primite.

În apel, reclamanţii, alăturat altor motive, aduc critici privind obligarea greşită la restituirea despăgubirilor reactualizate, la cursul leu –dolar.

Prin decizia civilă nr. 61 din 25.04.2007 Curtea reţine ca întemeiat numai motivul de apel expus, modifică în parte dispoziţia nr. 289/13.10.2005 emisă de R.A.G.C.L. – Bârlad în sensul că suma ce trebuie restituită de apelanţi este de 80.514 lei ROL, sumă ce va fi actualizată în raport de indicele de inflaţie.

Curtea a constatat că prin dispoziţia nr. 289 din 13.10.2005, R.A.G.C.L. – Bârlad a admis notificarea reclamanţilor-apelanţi şi a dispus restituirea în natură a imobilului – construcţie – (avariat), compus din patru camere de locuit, o bucătărie, două holuri şi o anexă, reprezentând o magazie din cărămidă, precum şi a suprafeţei de 211 m. p. teren, aferentă construcţiei.

În art. 4 din dispoziţie s-a prevăzut obligaţia reclamanţilor-apelanţi de a plăti suma de 54.547,85 lei RON, actualizată cu indicele de inflaţie, reprezentând restituirea sumei plătite de stat, cu titlu de despăgubiri.

În ceea ce priveşte suma ce trebuie restituită de către reclamanţii-apelanţi, Curtea reţine că aceasta a fost determinată, contrar prevederilor legale în materie.

Astfel, din raportul intern de evaluare estimativă a imobilului situat în Bârlad, str. S.B., nr. 16, întocmit de Comisia de evaluare internă a R.A.G.C.L. – Bârlad rezultă că, la momentul preluării imobilului de către stat, foştii proprietari au încasat suma de 80.514 lei, cu titlu de despăgubiri.

Comisia de evaluare internă a procedat la reactualizarea acestei suma în raport de cursul leu-dolar, concluzionând că suma de 52.547,85 lei RON reprezintă valoarea actualizată (la cursul dolarului) a sumei de 80.514 lei. (ROL).

La punctul 4 din dispoziţia contestată s-a dispus ca suma de bani ce a fost, iniţial, actualizată în raport de cursul leu-dolar, să fie actualizată şi în raport de indicele de inflaţie.

Însă,conform dispoziţiei înscrise în art. 11 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată, imobilele expropriate şi ale căror construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natură persoanelor îndreptăţite, dacă nu au fost înstrăinate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu indicele de inflaţie.

În consecinţă, Comisia internă trebuia să actualizeze suma primită de foştii proprietari numai în raport de indicele de inflaţie, conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, nu şi în raport de cursul leu-dolar.

Etichete: