Top

Daune materiale. Cuantum.

Reclamantul a solicitat obligarea societăţii comerciale – pârâte la plata despăgubirilor constând în daune materiale, morale cauzate prin ruina edificiului (art.1002 Cod civil).

La stabilirea cuantumului despăgubirilor, instanţa de fond şi-a însuşit concluziile expertizei contabile, care a reţinut ca bază de calcul H.G.928/2003 privind „coşul minim” de consum pentru trimestrul III 2003, pentru o gospodărire medie, formulată din 2,8 persoane.

Reclamantul este îndreptăţit la despăgubiri numai pentru prejudiciul cert cauzat, constând în diferenţa între pensia gr. II de invaliditate şi veniturile realizate ca liber profesionist, calculate de la data producerii incapacităţii de muncă, pe toată durata acesteia.

Decizia civilă nr. 454/07.04.2004

Etichete: