Top

Menţinerea corectă a evidenţei contabile, consecinţe

Prin decizia comercială nr. 627/22.11.2004 a Curţi de Apel Iaşi, s-a admis recursul declarat de S.C. „LA COSTUMUL ELEGANT” SRL Iaşi, contra sentinţei civile nr. 532/E/07.06.2004 a Tribunalului Iaşi, care a fost modificată în tot, iar în fond s-a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. „CET” S.A. Iaşi în contradictor cu pârâta – recurentă.

S-a reţinut că reclamanta S.C. „CET” S.A. Iaşi a chemat în judecată pe pârâta S.C. „LA COSTUMUL ELEGANT” SRL Iaşi pentru daune, iar Tribunalul Iaşi prin sentinţa civilă nr. 532/E/07.06.2004 a admis-o în parte, obligând pârâta să plătească suma de 12 717 797 lei preţ şi 27 350 214 lei majorări de întârziere, respingând pretenţiile reclamantei pentru suma de 18.708.280 lei.

Reclamanta a depus la dosar contractul de furnizare a agentului termic şi apă caldă menajeră, desfăşurătorul facturilor, componenţa debitelor restante şi calculul, ulterior refăcute ca urmare a apărărilor pârâtei.

S-a dovedit că evidenţa primară, baza de date de la emiterea facturilor, precum şi calculele nu a avut în vedere date corecte, certe. Astfel, s-au refăcut sumele, situaţiile debitelor au fost reevaluate, iar faţă de actele depuse de pârâtă ce fac dovada plăţilor necesare, s-a impus efectuarea unei expertize contabile.

Fără un temi de fond a înlăturat concluziile expertizei, adoptând o hotărâre fără suport probator şi fără o bază legală.

Instanţa de recurs reţine că în raport de probele administrate, inclusiv expertiza contabilă, pretenţiile reclamantei nu se justifică, impunându-se admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei şi respingerea acţiunii reclamantei.

Întregul material probator administrat face pe deplin dovada că recurenţa – pârâtă a achitat integral sumele pretinse prin acţiune, anterior promovării acesteia, inclusiv majorările.

Probele administrate pun în evidenţă că recurenta a efectuat plăţi în valoare de 56 994 000 lei faţă de pretenţiile reclamantei de 56 909 000 lei, ceea ce demonstrează că nu mai are de achitat reclamantei nici o sumă restantă sau majorări.

Promovarea acţiunii se datorează evidenţei primare defectuoase a neconcordanţelor şi erorilor, iar în realitatea, cum deja s-a relevat, recurenta – pârâtă nu are nici o datorie faţă de reclamantă.

Decizia comercială nr. 627/22.11.2004

Etichete: ,