Top

Aplicarea principiului interesului superior al copilului la încredinţarea şi neîncredinţarea copilului spre creştere şi educare

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului stabileşte (în art. 2) că principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

De aceea, la luarea măsurii încredinţării (ori reîncredinţării) spre creştere şi educare instanţa se călăuzeşte după interesul superior al copilului în cauză.

În speţă, curtea a apreciat că este în interesul lui A.I. să fie reîncredinţat tatălui, elementele care au fost avute în vedere la luarea măsurii modificându-se. S-a observat că menţinerea, pe cât posibil, împreună a fraţilor este un principiu promovat de Legea nr. 272/2004 ce se cuvine a fi respectat în ceea ce-i priveşte pe A.I. şi D.M., cel din urmă deja reîncredinţat tatălui, în februarie 2005.

S-a constatat deja de judecătorie că recurentul M.Gh. oferă condiţii bune pentru creşterea şi educarea copiilor, în acest sens fiind şi concluziile anchetei sociale de la domiciliul său. În afară de aceasta, curtea a constatat dezinteresul manifestat de intimata P.E., care l-a lăsat pe A.I. la tatăl-reclamant din toamna anului 2005, dinainte de pronunţarea primei instanţe în acţiunea de reîncredinţare.

Susţinerea intimatei, că ar fi aşteptat luare unei hotărâri irevocabile, în prezenta cauză, pentru a face demersuri în sensul recuperării copilului, nu poate fi primită, câtă vreme A.I. i-a fost încredinţat mamei P.E. – prin hotărâre irevocabilă – încă de la pronunţarea divorţului, în aprilie 2004.

Raportat la considerentele expuse, curtea a constatat că este în interesul minorului A.I. să-i fie reîncredinţat tatălui, spre creştere, îngrijire şi educare.

În aplicarea art. 304 pct. 9 şi 312 alin. (1) teza I şi alin. (2) şi (3) Cod procedură civilă, curtea, admiţând recursul, a modificat în tot decizia civilă nr. 46A din 14 februarie 2006 a Tribunalului Vaslui. A fost admis apelul lui M.G. şi schimbată în tot sentinţa civilă nr. 495 din 28 noiembrie 2005 a Judecătoriei Murgeni, în sensul admiterii acţiunii reclamantului M.G. şi reîncredinţării minorului M.A.I. spre creştere şi educare tatălui reclamantului.

.(Decizia civilă nr.62/11 mai 2006)

Tags: