Top

Neîndeplinirea corectă a procedurii de citare

Decizia nr.424/09.10.2006

Curtea de Apel Iaşi, secţia comercială, a admis recursul formulat de S.C. „TAI 93” S.R.L. Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 1134/02.05.2006, a Tribunalului Iaşi, pe care a casat-o, trimiţând dosarul spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

S-a reţinut că, într-adevăr, cererea de chemare în judecată, cât priveşte pe recurentă, indică apartamentul nr. 2 la care S.C. „TAI 93” S.R.L. Iaşi îşi are sediul, şi nu nr. 21 cum din eroare a fost citată, acest apartament este indicat şi în dispozitivul hotărârii recurate, nefiind citaţi legal, societatea recurentă nu a putut să-şi facă apărările citaţia fiind afişată la un alt apartament (fila 5 dosar fond).

Pentru aceste considerente, s-a admis recursul, s-a casa sentinţa recurată, părţile nefiind citate legal, încât societatea recurentă nu a putut să-şi facă apărările, citaţia fiind ataşată la un alt apartament (fila nr. 5 dosar fond).

Aşa fiind, s-a admis recursul, s-a casat sentinţa recurată şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru a se proceda conform cu normele legale în materie.

Cu ocazia rejudecării, se vor avea în vedere şi criticile înserate la punctele 2 şi 3 din recursul de faţă. Urmând a se administra toate probele necesare pentru a se adopta o soluţie temeinică şi legală.

În acelaşi sens, decizia nr. 670/20.11.2006 şi decizia nr. 494/23.10.2006 ale aceleiaşi instanţe.

Etichete: