Top

Nerespectarea dreptului la apărare. Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a se intra în legalitate

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 247 din 19 mai 2008
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul formulat de S.C. „E.T.” S.R.L. – Paşcani, contra sentinţei comerciale nr. 84/S/26.02.2008, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, pentru următoarele considerente.
Cererea formulată de creditor s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi – judecător sindic la data de 14.01.2008, acordându-se termen la 26.02.2008.
La data de 25 februarie 2008 debitorul S.C. „ E.T.” S.R.L. – Paşcani depune la dosar cerere prin care solicită acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător.
Ignorând cererea formulată de debitor, instanţa a soluţionat cauza la primul termen de judecată, încălcând prevederile legale şi punând partea în imposibilitate de a-şi formula apărările impuse de situaţia sa procesuală, de a formula în baza dispoziţiilor art.33 din Legea nr.85/2006 contestaţie şi a dovedi faptul că societatea nu se află în stare de insolvenţă.
Rezultă astfel că, instanţa a încălcat dreptul la apărare al debitorului, urmând a se admite recursul a se casa sentinţa recurată, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cu ocazia rejudecării vor fi avute în vedere şi susţinerile formulate în recurs vizând fondul cauzei.

Etichete: