Top

Părţi în proces. Nepronunţarea hotărârii în contradictoriu cu toate părţile. Consecinţe.

Prin decizia civilă nr. 144 din 15 februarie 2005 a Tribunalului Vaslui s-a admis recursul formulat de pârâtul A.V., a fost casată sentinţa civilă nr. 1607 din 4 iunie 2004 a Judecătoriei Bârlad (Curea Maria) şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Instanţa de recurs a reţinut că instanţa de fond a fost investită cu o acţiune în revendicare şi grăniţuire, reclamanţii chemând iniţial în judecată un singur pârât.

Prin completarea cererii de chemare în judecată reclamanţii au precizat că cheamă în judecată şi alte persoane în calitate de pârâţi, acestea fiind introduse în cauză.

Din dispozitivul hotărârii recurate nu rezultă că instanţa de fond s-a pronunţat cu privire la toate părţile care au avut calitatea de pârâţi. Omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa în legătură cu toate părţile implicate în conflictul judiciar constituie o încălcare esenţială a legii, instanţa de recurs dispunând casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Etichete: