Top

Rezilierea contractului la telefonie mobilă. Neasigurarea beneficiarului semnal şi acces la reţea

Pârâta „V.R.” se află în culpă deoarece nu şi-a executat obligaţia de furnizare a serviciilor la comunicaţii electronice.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 1105 din 3 decembrie 2007
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de reclamanta C.C.-M. împotriva sentinţei civile nr. 1125/08.VI.2007 a Tribunalului Iaşi pe care o modifică în parte, în sensul că:
A admis cererea formulată de reclamanta C.C.-M. în contradictoriu cu pârâta S.C. „V. ROMÂNIA” S.A. Bucureşti şi dispune rezilierea contractului de prestări servicii de telefonie mobilă seria POS nr. 03000194 cu număr de telefon 07XXXXXXXX.
A menţinu restul dispoziţiilor sentinţei.
S-a reţinut că la data de 30.XII.2005, reclamanta C.C.-M. a încheiat cu pârâta S.C. „V. ROMÂNIA” S.A. Bucureşti contractul de telefonie mobilă, pârâta obligându-se să presteze reclamantei servicii de telefonie mobilă, asigurând beneficiarei semnal şi acces la reţeaua de telefonie pe tot teritoriul României.
La data de 14.VII.2006, aflându-se pe raza localităţii Cerna, judeţul Tulcea, unde a avut un incident rutier, reclamanta nu a avut acces la reţeaua societăţii pârâte, neputând accesa nici serviciul de urgenţă „112”, fapt necontestat de pârâtă.
Rezultă astfel că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale întrucât nu a furnizat reclamantei servicii de comunicaţii electronice la data şi localitatea sus-menţionate, în aria geografică denumită „arie de acoperire”, neprecizând în cuprinsul contractului că nu are acoperire în anumite localităţi.
De altfel, din analiza hărţii de acoperire publicată de pârâtă pe site, rezultă că, pe raza localităţii Cerna, judeţul Tulcea, utilizatorii serviciilor V. pot accesa reţeaua de telefonie mobilă, însă din actele dosarului a rezultat că, în fapt, nu a fost posibil.
Cu actele depuse la dosarul cauzei, reclamanta a făcut dovada culpei pârâtei în executarea obligaţiei de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice, astfel încât pretenţiile sale privind rezilierea contractului de telefonie mobilă sunt întemeiate.
Din actele depuse la dosarul cauzei rezultă că reclamanta şi-a îndeplinit obligaţia de a notifica pârâta cu privire la intenţia de reziliere a contractului, făcând dovada depunerii cererii în acest sens, la data de 27.VII.2006, primită de reprezentantul legal al pârâtei şi înregistrată, având aplicat sigiliul S.C. „V. ROMÂNIA” S.A. Bucureşti (fila 26 dosar).
Faţă de considerentele sus-menţionate, urmează a se admite recursul formulat de reclamantă, modificând în parte sentinţa instanţei de fond, în sensul că admite cererea formulată de reclamanta C.C.-M., în contradictoriu cu pârâta S.C. „V. ROMÂNIA” S.A. Bucureşti, şi dispune rezilierea contractului de telefonie mobilă încheiat între părţi, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei.

Etichete: