Top

Somatie de plata

SOMATIE DE PLATA ( 385 din 17.03.2009).

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Gura Humorului creditoarea SC E F GMBH prin mandatar SC E KSI R SRL, a solicitata in contradictoriu cu debitoarea S M S emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata pentru suma de 2 095,7 lei, formata din debit principal, penalitati de întârziere, dobânzi legale si taxa de reziliere.

In motivarea cererii, societatea creditoare a aratat ca între OR SA si debitoare s-a încheiat contractul de abonament la servicii de telefonie mobila, iar in conformitate cu conditiile generale ale acestui contract, SC O R SA avea obligatia sa furnizeze servicii de telecomunicatii iar debitorul avea obligatia sa achite contravaloarea serviciilor prestate in baza facturilor emise, in termen de 14 zile calendaristice de la emiterea facturilor.

Instanta de fond a respins cererea cu motivarea ca art. 1 din OG nr.. 5/2001 stabileste doua conditii de admisibilitate a somatiei de plata, prima, existenta unei creante certe, lichide si exigibile, iar a doua data de existenta unui înscris intre parti, care atesta drepturi si obligatii.

In speta, in conditiile in care, pe baza contractului nu se poate stabili întinderea obligatiei de plata a debitoarei, facturile fiscale depuse la dosar nu au forta probata prevazuta de art. 46 C, Com. si nu fac dovada in conditiile art. 1 alin. 1 din OG 5/2001 a acceptarii la plata de catre debitoare.

Etichete: