Top

Necitarea tuturor părţilor. Omisiune. Casarea hotărârii cu trimiterea cauzei spre rejudecare (Codul de procedură penală, art.278 ind.1, alin.4; art.385 ind.9 alin.1 pct. 21; art.385 ind.15, pct.2, lit.c, alin.1)

Omisiunea instanţei de a nu cita persoanele faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cadrul plângerii în faţa judecătorului, atrage incidenţa cazului de casare prevăzut de art. 385 ind. 9 alin. 1 pct. 21 C.pr.pen.
Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 826 din 22 noiembrie 2007
Prin sentinţa penală nr. 320 din 14 mai 2007, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în temeiul dispoziţiilor art.278 ind.1 alin.8 lit.„a” C.pr.pen., a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de petentul M.I.D., împotriva rezoluţiei nr.1563/P/2006 din 10 octombrie 2006 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.
Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul, care a susţinut nelegalitatea acesteia, cu motivaţia că la judecata pe fond a cauzei a fost citat numai intimatul A.R., în condiţiile în care plângerea i-a vizat şi pe C.D., A.C. şi R.S.
Curtea a reţinut că recursul este întemeiat, fiind incident cazul de casare prevăzut de art.385 ind.9 pct.21 C.pr.pen.
Prin considerentele deciziei s-a arătat că prin rezoluţia procurorului din 10 octombrie 2001, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorul A.R. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.246, art.289 C.pen. şi art.272 C.pen. şi neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii R.S., C.D. şi A.C. pentru infracţiunile prevăzute de art.246 C.pen., art.289 C.pen. şi art.272 C.pen.
Plângerea formulată de petent în temeiul art.278 ind.1 C.pr.pen. atacă rezoluţia pronunţată în întregul ei, aşa încât judecata cauzei în procedura instituită de art.278 ind.1 C.pr.pen. şi urm. trebuia să se desfăşoare cu citarea tuturor persoanelor faţă de care s-a dispus prin rezoluţie, conform art.278 ind.1 alin.4 C.pr.pen. cât şi regulilor generale în materie de judecată, art.291 C.pr.pen., conform căruia judecata poate avea loc numai dacă părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Pentru soluţionarea prezentei cauze în condiţii de legalitate, instanţa de fond respectând şi principiile judecăţii respectiv, oralitatea, nemijlocirea, contradictorialitatea (art.289 C.pr.pen.) trebuia să citeze în calitate de intimaţi persoanele împotriva cărora s-a dispus prin rezoluţia procurorului neînceperea urmăririi penale. Alături de A.R., instanţa de fond trebuie să citeze în cauză pe numiţii R.S., C.D. şi A.C.
Procedând la judecarea cauzei fără citarea persoanelor împotriva cărora s-a dispus neînceperea urmăririi penale prin rezoluţia atacată în plângere, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre nelegală, situaţie în care se impune casarea şi trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: