Top

Legea 85/2006 – închiderea procedurii falimentului. Recurs declarat de un creditor

Procedura insolvenţei.

Legea 85/2006

Faptul că asociata ar putea avea bunuri în indiviziune ca urmare a unei succesiuni nu are relevanţa juridică în cadrul acţiunii întemeiată pe Legea 85/2006, atât timp cat nu sunt cuprinse în capitalul societăţii comerciale şi nu s-a formulat acţiune în temeiul art 138 din această lege.

Curtea de Apel Bacău – Secţia comercială,

de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 786 din 21 noiembrie 2008

Prin sentinţa civilă nr. 530 din 03 septembrie 2008, Tribunalul Neamţ în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoare S.G SC „I. P. C” S.N.C- Neamţ.

S-a reţinut de instanţa de fond că prin sentinţa civilă 530/03.09.2008, Tribunalul Neamţ în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C „I.P.C S.G NEAMŢ cu sediul în D.V.- Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J 27/1220/1992, CF 2009162.

A dispus radierea debitorului din registrul comerţului.

În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei a descărcat pe lichidatorul judiciar Restructurare şi Lichidare Active, de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei a dispus notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

S-a reţinut de instanţa de fond că la data de 14.05.2008 lichidatorul judiciar Restructurare şi Lichidare Active I.P.U.RL desemnat sa administreze procedura insolvenţei debitorului S.C „I. P. G” S.N.C a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului,

S-a constatat că procedura concursuală a fost deschisă prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 25.10.2001;

S-a constatat că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,

S-a constatat că încheierea pronunţată la data de 28.02.2002 privind autorizarea lichidatorului judiciar de a proceda la executarea silită asupra asociaţilor „I. Gh.E.” şi „I. M.” (fila 68), nu a putut fi pusă în executare întrucât susnumiţii nu au bunuri în proprietate,

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Neamţ, a promovat recurs -Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, considerând-o nelegală, motivat de faptul că nu trebuia încheia procedura falimentului, deoarece „LE” deţine bunuri – casă de locuit în suprafaţă de 96 m.p.; anexa 16 m.p. teren construcţii 540 m.p. şi teren arabil 4320 m.p. în calitate de moştenitoare a mamei sale, însă cu rea-credinţă nu dezbate succesiunea rămasă de pe urma mamei decedat, moştenire pe care a acceptat-o tacit.

A mai precizat recurenta că prin închiderea procedurii lichidatorul judiciar este descărcat de orice îndatorire, astfel că recuperarea creanţei este imposibil de realizat.

Recursul a fost considerat a fi nefondat, pentru considerentele:

Instanţa de fond a reţinut o corectă situaţie de fapt şi de asemenea a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale; astfel, aşa cum rezultă din actele dosarului şi cum arată chiar prin cererea de recurs, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ – recurenta a fost de acord cu raportul final întocmit de lichidatorul judiciar, deci cu închiderea procedurii Legii 85/2006.

Faptul că asociata „LE.” ar avea bunuri, dacă ar dezbate succesiunea rămasă în urma decesului mamei sale, nu are relevanţă juridică, motivat de faptul că ele nu cuprind în capitolul societăţii comerciale şi nici nu există o acţiune în răspunderea administratorilor, întemeiată pe art. 138 din Legea 85/2006.

Etichete: