Top

Sesizarea instanţei. Nulitate absolută. Desesizarea instanţei. Refacerea urmăririi penale

Potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, încălcarea dispoziţiilor relative la sesizarea instanţei este sancţionată cu nulitatea absolută.
Această nulitate nu poate fi înlăturată în nici un mod şi implică refacerea actului de sesizare întocmit cu încălcarea dispoziţiilor imperative sus-menţionate. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 332 alin. 2 Cod procedură penală potrivit cărora „instanţa se desesizează şi restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării dispoziţiilor vizând sesizarea instanţei”.
Pentru argumentele expuse pe larg în considerentele hotărârii tribunalului, această instanţă s-a dezinvestit şi a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi pentru refacerea urmăririi penale şi a actului de sesizare al instanţei.
Pe timpul cercetării judecătoreşti cât şi a dezbaterilor care au avut loc în şedinţa publică din 16.02.2010, inculpaţii, apărătorii acestora, celelalte părţi participante în proces, şi nici procurorul, nu au invocat nelegala sesizare a instanţei şi nu au solicitat restituirea cauzei la procuror, conform art. 380 Cod procedură penală raportat la art. 332 alin. 2 Cod procedură penală. Excepţia neregularităţii actului de sesizare a fost ridicată din oficiu de către instanţa de apel în deliberare, dar nu a fost repusă cauza pe rol, conform disp. art. 344 Cod procedură penală.
În aceste condiţii participanţii la proces, atât învinuirea cât şi apărarea, nu au mai avut posibilitatea de a-şi exercita efectiv dreptul de a face cereri, de a ridica excepţii, de a pune concluzii asupra fondului şi a oricăror chestiuni de drept.
Rolul activ al instanţei de judecată este limitat de contradictorialitate, deoarece instanţa nu poate lua hotărâri din proprie iniţiativă, fără a cere ca procurorul şi părţile să-şi exprime punctul lor de vedere în chestiunea ce trebuie rezolvată.
Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 674 din 30 septembrie 2010

Tags: