Top

Plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Obiectul controlului realizat de instanţă.

La data de 18.10.2007 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe plângerea formulată de petentul D.V. împotriva Ordonanţei nr. 11593/737/2006 dată la 20.03.2007 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Plângerea este inadmisibilă.
Dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală prevăd posibilitatea ca doar soluţiile procurorului de netrimitere în judecată să fie supuse controlului judecătoresc.
Plângerea dedusă judecăţii priveşte soluţia organului de urmărire penală de infirmare a rezoluţiei nr. 20/D/P/2006 din 23.06.2006 de scoatere de sub urmărire penală. Ordonanţa prin care în speţă s-a dispus redeschiderea şi completarea urmăririi penale poate fi atacată doar cu plângere, conform art. 278 Cod procedură penală, la procurorul ierarhic superior, ceea ce petentul a şi făcut, plângerea fiind soluţionată prin ordonanţa nr. 11593/737/2006 din 20.03.2007.
Dreptul petentului la plângere s-a stins prin exercitarea la procurorul ierarhic superior celui care a dispus redeschiderea urmăririi penale, astfel încât posibilitatea învestirii instanţei este exclusă, constituind o încălcare a principiului legalităţii căilor de atac.
O interpretare în sensul extinderii căii de atac prevăzute de art. 2781 Cod procedură penală la alte situaţii, cum ar fi nelegalitatea sau netemeinicia soluţiei de redeschidere a urmăririi penale, este exclusă în raport cu dispoziţiile procesuale menţionate, dar şi în raport cu prevederile art. 129 din Constituţia României, potrivit cu care părţile interesate pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii.
Aplicarea directă a dispoziţiilor art. 21 din Constituţia României nu are raţiune în cazul actului procesual prin care procurorul a dispus redeschiderea urmăririi penale, întrucât, petentul D.V., în cazul unei eventuale trimiteri în judecată, ajunge oricum în faţa instanţei, unde apărările sale sunt verificate în condiţii de contradictorialitate şi de publicitate a şedinţei.
Potrivit dispoziţiilor art. 278 Cod procedură penală, în măsura în care au fost considerate constituţionale prin Decizia nr. 486/02.12.1997 a Curţii Constituţionale, persoana nemulţumită de soluţionarea plângerii împotriva măsurilor dispuse sau actelor efectuate de procuror se poate adresa direct instanţei, în temeiul art. 21 din Constituţie, numai în măsura în care acea cauză nu ar mai fi susceptibilă de a ajunge în faţa instanţelor judecătoreşti.
Or, pentru petentul D.V. accesul liber la justiţie pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale împotriva sa în dosarul nr. 20/D/P/2006 este asigurat în eventualitatea trimiterii sale în judecată.

Etichete: