Top

Obligaţia respectării cu maximă stricteţe a cererilor impuse prin documentaţia întocmită de instituţia achizitoare

Soluţia adoptată de Consiliu este în deplină concordanţă cu dispoziţiile OUG nr. 34/2006 şi că cerinţa de a se prezenta un angajament de susţinere în formă autentică este perfect legală, corespunzătoare documentaţiei de atribuire întocmită, cerinţe justificată pe deplin de valoarea şi complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit, care nu poate fi lăsat la voia „interpretărilor” declarantului, în condiţiile în care declaraţia ar fi trebuit să vină, în mod explicit, din partea societăţii comerciale susţinătoare, organizată ca societate cu răspundere limitată şi nu a unei persoane fizice, chiar dacă aceasta şi-a declinat calitatea de reprezentant/administrator.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 706/C.A. din 6 decembrie 2010,
O.U.G. nr. 34/2006

Etichete: