Top

Dispoziţiile art. 332 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. privind momentul procesual al restituirii cauzei la procuror

Instanţa de apel în mod nelegal a reţinut şi aplicat dispoziţiile art. 332 alin. 2 C.pr.pen., dând o interpretare eronată acestora, un prim aspect referindu-se la aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor alin. 1 teza a II-a art. 332 C.pr.pen. referitoare la momentul procesual al restituirii cauzei la procuror, respectiv: „…cauza nu se restituie atunci când constatarea are loc după începerea dezbaterilor”. Un al doilea aspect referă la faptul că, prin restituirea cauzei la procuror se creează automat o încălcare a „principiului neagravării în propria cauză” pentru apelanţii-inculpaţi în cauză.

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 13 din 13 ianuarie 2011

Etichete: