Top

Acţiune în constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare. Aplicarea art. 282 ind. 1 C.pr. civ.

Acţiunea în constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare are ca scop readucerea în patrimoniu a bunului înstrăinat, calea de atac împotriva hotărârii pronunţate stabilindu-se potrivit art. 2821 C. pr. civ.

Decizia civilă nr. 81 din 21 iunie 2007

Acţiunea în constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi are ca scop readucerea în patrimoniul reclamantului a apartamentului înstrăinat, evaluat conform contractului de vânzare-cumpărare la 15.000 lei şi 85.987 lei conform raportului de expertiză efectuat în cauză.

Potrivit dispoziţiilor art. 2821 C. pr. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 195/2004 care a intrat în vigoare la 28 mai 2004, anterior pronunţării hotărârii de judecătorie (11 mai 2005), nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei ROL (100.000 lei RON).

Având în vedere că finalitatea demersurilor judiciare efectuate de reclamant este una pecuniară, curtea a reţinut că, în raport de dispoziţiile art. 2821 C. pr. civ., hotărârea dată în primă instanţă este supusă numai căii de atac a recursului, cale de atac care se soluţionează de tribunal, conform dispoziţiilor art. 2 pct. 3 C. pr. civ.

În aceste condiţii, recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de lege constituie o încălcare a principiului legalităţii şi a celui constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor.

Astfel, dacă – potrivit dispoziţiilor art. 2821 C. pr. civ. – hotărârea primei instanţe este supusă numai căii de atac a recursului, iar părţile au uzat de această cale, ce a fost soluţionată de tribunal, în cauză nu mai poate fi exercitat un nou recurs la curtea de apel.

Împrejurarea că tribunalul a soluţionat cauza numai în complet compus din doi judecători şi nu în complet de trei judecători, nu este de natură să confere recurentului dreptul de a exercita o cale de atac neprevăzută de lege.

Recursul a fost respins ca inadmisibil.

Etichete: