Top

Hotărâre pronunţată anterioară, irevocabilă, de reconstituire a dreptului de proprietate în materia fondului funciar. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 terenului al cărui regim juridic a fost stabilit prin Legea nr. 18/1991. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac consacrată prin art. 296 teza a II-a C.pr.civ

Regimul juridic al terenului, stabilit prin hotărâre judecătorească irevocabilă, este reglementat prin Legea nr. 18/1991, astfel că, în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 10/2001, nu intră sub incidenţa acesteia din urmă terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997 şi Legea nr. 1/2000.

În apelul reclamantului, curtea nu poate anula dispoziţia Primarului, emisă în cadrul Legii nr. 10/2001, deoarece ar încălca dispoziţiile art. 296 teza a II-a C.pr.civ., care instituie principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac.

Decizia civilă nr. 50 din 13 aprilie 2011

Etichete: