Top

Ordonanţă Preşedinţială

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: ordonanţă preşedinţială

DATA:03.08.2009

Domeniu asociat: ordonanţă preşedinţială

Prin cererea înregistrată sub nr.775/199/29.07.2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanta B. M.-C. a chemat în judecată pe pârâtul B. T., solicitând ca pe calea ordonanţei preşedinţiale să dispună obligarea pârâtului să-i restituie bunurile personale ale ei şi ale minorilor M. A. şi P. A..

Cererea a fost legal timbrată cu 10 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat faptul că din căsătoria cu pârâtul au rezultat minorele M. şi P.. Datorită comportamentului violent al pârâtului, care consuma excesiv băuturi alcoolice, a părăsit domiciliul comun împreună cucele două minore.

Pe rolul Judecătoriei Buhuşi se află în curs de soluţionare dosarul 153/199/2009, având ca obiect „divorţ”.

Pârâtul, nu-i permite să i-a bunurile personale ale ei şi ale minorele.

Reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.581 Cod pr.civilă.

În dovedirea cererii a solicitat proba cu acte şi martori.

La termenul din 03.08.2009, reclamanta a depus listă cu bunurile personale ale ei şi ale minorelor, respectiv bunuri de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Pârâtul, prezent la instanţă a arătat că este de acord să-i restituie bunurile personale.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta B. M.C. a solicitat restituirea bunurilor proprii de strict necesar ale ei şi ale minorelor.

Potrivit art.581 Cod pr.civilă, instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara precum şi pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Pentru admisibilitatea unei acţiuni pe calea ordonanţei preşedinţiale, pe lângă condiţiile generale de admisibilitate se impune şi îndeplinirea a 3 condiţii şi anume urgenţa, caracterul, vremelnicia al măsurii şi neprejudecarea fondului.

Instanţa apreciază că cele 3 condiţii sunt îndeplinite. Astfel urgenţa este justificată prin faptul că reclamanta a aplecat din domiciliu împreună cu minorele, pârâtul nepermiţându-i să ia bunurile personale ale ei şi ale minorelor (respectiv obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte).

Caracterul vremelnic , de asemenea, se justifică până la soluţionarea pe fond a viitorului litigiu dintre părţi. Şi cea de aIIIa condiţie şi anume neprejudecarea fondului este îndeplinită, reclamanta solicitând restituirea bunurilor de strictă necesitate.

Faţă de cele ce preced instanţa constatând întemeiată cererea, o va admite aşa cum a fost precizată şi în temeiul art.581 Cod pr.civilă, va obliga pârâtul să-i restituie bunurile aparţinând acesteia şi minorelor, conform listei anexă la dosar.

În temeiul art.129 al.6 şi 274 Cod pr.civilă va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Etichete: