Top

Contestaţie formulată împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului

Sub nr. …. Din 19.03.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău contestaţia formulată de petentul SA împotriva încheierii nr. ..din 10.03.2009 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Bacău.

În motivarea contestaţiei petentul a arătat că îndeplineşte condiţiile legale pentru a executa pedeapsa în regim închis.

Prin încheierea … din 10.03.2009 a judecătorului delegat s-a respins propunerea comisiei de individualizare şi s-a menţinut regimul de executare de executare, respectiv regim de maximă siguranţă.

Pentru a dispune astfel, judecătorul delegat a reţinut următoarele:

Petentul a fost condamnat la 20 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (art. 175 Cp), mandat nr. ../2005, sentinţa penală nr. …/2005 a Tribunalului Bacău.

Comisia de individualizare a propus schimbarea regimului de executare într-un regim inferior ca severitate având în vedere că petentul a făcut eforturi serioase pentru reintegrare, în sensul că nu a fost sancţionat în perioada de referinţă şi că este în relaţii bune cu personalul şi ceilalţi deţinuţi.

Cu toate acestea judecătorul delegat a menţinut regimul de executare întrucât a apreciat că recompensa primită nu dovedeşte eforturile de reintegrare iar pe de altă parte cuantumul ridicat al restului de pedeapsă de executat şi pericolul concret ce derivă din natura infracţiunii..

Potrivit art. 26 alin.2 din Legea 275/2006 schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune dacă persoana condamnată a avut o bună conduită şi a făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială, în special în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică li asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, precum şi în cadrul muncii prestate.

Din procesul verbal nr. .. din 25.02.2009 rezultă că petentul a făcut eforturi serioase pentru reintegrare, în sensul că nu a fost sancţionat în perioada de referinţă şi că este în relaţii bune cu personalul şi ceilalţi deţinuţi a fost recompensat la data de 17.12.2008, dovedind un real progres în propria conduită, asfel încât instanţa va admite contestaţia şi va dispune ca petentul să execute pedeapsa în regim închis.

Văzând şi disp. art. 189 şi 192 al.3 cpp ,onorariu avocat oficiu în sumă de 100 lei va fi suportat din fondurile MJ. Şi cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Etichete: