Top

Vânzarea lucrului altuia. Acţiune în nulitate. Calitate procesuală.

Vânzarea lucrului altuia are la bază eroarea asupra calităţii de proprietar a vânzătorului şi este anulabilă. Această nulitate este relativă şi nu poate fi invocată de persoana care are calitate de terţ, faţă de contract.

Bunul vândut a intrat în proprietatea vânzătorului prin reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii 18/1991.

Reclamanta, soţia vânzătorului a pretins prin acţiune că este coproprietară, bunul vândut având regimul juridic de bun comun. Titlul de proprietate emis în cadrul procedurii instituite de Legea fondului funciar titularului nefiind modificat sau anulat face dovada dreptului de proprietate exclusivă al soţului-vânzător, soţia este terţ, nefiind incidente art.35 Cod familie.

Decizia civilă nr.253/05.04.2004

Etichete: