Top

Amendă civilă conform art.580 ind.3 cod pr.civilă. Aprecierea caracterului obligaţiei stabilită prin titlul executoriu.

Regula stabilită prin disp.art.580 ind.(3) cod pr.civilă este aceea că dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile în favoarea statului, stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

În speţă, titlul executoriu este reprezentat de o ordonanţă care conţine somaţia de plată prin care debitorul a fost somat să achite debitoarei o sumă de bani. Instanţa a apreciată că transferul unei sume de bani în patrimoniul debitoarei constituie o veritabilă obligaţie de a da şi nu de a face, şi în consecinţă nu sunt aplicabile disp.art.580 ind.(3) cod.pr.civ.În consecinţă, instanţa a respins acţiunea.

(Sentinţa civilă 908/1.09.2008).

Etichete: