Top

Somaţia de plată. Noţiunea de creanţă certă, lichidă şi exigibilă

Prin cererea legal timbrată înregistrată la această instanţă sub nr. 365/228/10.04.2007 creditoarea SC Vodafone Romania SA –Bucuresti a solicitat emiterea unei ordonanţe prin care debitorul MG să fie somat să-i achite suma de 183,55 USD în echivalent lei la data plăţii reprezentănd preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate în baza unui contract,1275,01 lei, penalităţi convenţionale în cuantum procentual de 0,5% pentru fiecare zi de întîrziere aferente preţului neachitat de 554,31 lei, c/val penalităţilor convenţionale de 0,5% pentru fiecare zi de întărziere aferente debitului principal curse în continuare pentru perioada 01.05.2007 si data îndeplinirii obligaţiei de plată precum si plata cheltuielilor de judecată.Prin Ordonanta Judecătoriei Făurei nr 294/09 mai 2007 s-a admis în parte cererea creditoarei,s-a somat debitorul să-i achite acesteia în termen de 20 zile de la comunicare suma de 183,55 lei USD în echivalent lei la data plăţii reprezentînd preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate si cheltuielile de judecata, respingându-se capetele de cerere privind plata penalităţilor conventionale pentru următoarele motive: numai primul capăt de cerere îndeplineste cele trei conditii prevăzute de art 1 alin 1 din OG5/2001, iar creanţele ce fac obiectul celorlalte doua capete de cerere nu sunt certe.Astfel ,desi creanta este constatată printr-un înscris semnat şi implicit acceptat de debitor, potrivit art 6 din contractul încheiat de părţi , titlul cu care debitorul datorează sumele în cauză este de daune moratorii.Or, potrivit dispoziţiilor generale de drept ,angajarea răspunderii civile contractuale sub forma acordarii de daune moratorii este ţinută de îndeplinirea cumulativă a patru condiţii:nerespectarea unei obligaţii contractuale,aducându-se prin aceasta atingere unui drept subiectiv patrimonial al creditorului, existenţa unui prejudiciu, raportul de cauzalitate între fapta si prejudiciu si vinovăţia debitorului.In măsura în care judecarea unui capăt de cerere presupune verificarea în contradictoriu a îndeplinirii celor patru condiţii sus enumerate, creanţele ce formeaza obiectul celor doua capete prin care se solicită plata penalităţilor conventionale nu sunt certe ci discutabile juridic, fiind nevoie de dezbateri asupra fondului ceea ce nu poate fi făcut pe calea specială a somatiei de plată ci pe calea dreptului comun.

Etichete: