Top

Contestatie la executare

I N S T A N T A

Sub nr. 189 din 12.02.2010 a fost inregistrata la instanta contestatia la executarea titlurilor executorii nr. 14.10.2009 si nr. 14.10.2009 si a somatiei nr. 14.10.2009, emise de Administratia Finantelor Publice B, contestatie formulata de contestatoarea debitoare CB, in contradictoriu cu creditoarea Administratia Finantelor Publice B.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca ea este o persoana in varsta, bolnava si nu are posibilitati materiale pentru a plati sumele consemnate in cele doua titluri executorii.

In dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, in copie, inscrisuri medicale, somatia nr. 14.10.2009, titlurile executorii nr. 14.10.2009 si nr. 14.10.2009, emise de Administratia Finantelor Publice B.

Creditoarea Administratia Finantelor Publice B a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei, deoarece conform titlurilor executorii nr. 14.10.2009 si nr. 14.10.2009, contestatoarea datoreaza suma totala de 345 lei, reprezentand cheltuieli judiciare si amenda administrativa, conform comunicarilor emise de catre diverse instante de judecata.

Administratia Finantelor Publice B a comunicat instantei documentatia in baza carora au fost emise cele doua titluri executorii.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin Ordonanta nr. 2007 din 5.05.2008, emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria B, debitoarea CB a fost sanctionata cu amenda administrativa de 200 lei si a fost obligata la plata sumei de 40 lei, reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.

Prin adresa nr. 2007 din 14.08.2008, emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria B, a fost comunicat catre Administratia Finantelor Publice B dispozitivul Ordonantei nr. 2007 din 5.05.2008.

Ca urmare, Administratia Finantelor Publice B a intocmit titlul executoriu nr. 14.10.2009, prin care s-a stabilit in sarcina debitoarei CB obligatia de plata a sumei de 200 lei, reprezentand amenda.

Prin sentinta penala nr. 12.11.2008, pronuntata de Judecatoria B, CB a fost obligata sa plateasca statului cheltuieli judiciare in suma de 45 lei.

Prin adresa nr. 2008 din 27.02.2009, Judecatoria B a comunicat catre Administratia Finantelor Publice B dispozitivul sentintei penale nr. 12.11.2008.

Prin sentinta penala nr. 11.02.2009, pronuntata de Judecatoria B, CB a fost obligata sa plateasca statului cheltuieli judiciare in suma de 60 lei.

Prin adresa nr. 2008 din 17.04.2009, Judecatoria B a comunicat catre Administratia Finantelor Publice B dispozitivul sentintei penale nr.11.02.2009.

Prin titlul executoriu nr. 14.10.2009, emis de Administratia Finantelor Publice B, s-a stabilit in sarcina debitoarei CB obligatia de plata a sumei de 145 lei, reprezentand cheltuieli judiciare (40 lei + 45 lei + 60 lei).

Prin somatia nr. 14.10.2009, Administratia Finantelor Publice B a somat debitoarea la plata sumei totale de 345 lei.

In cauza sunt aplicabile prev. art. 136 alin.1 din O.G. nr. 92/2003 (Codul de procedura fiscala) conform carora, „In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita”.

Potrivit art. 141 alin.1 din acelasi act normativ, „Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis (…) de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu”.

Fata de cele retinute, rezulta ca titlurile executorii nr. 14.10.2009 si nr. 14.10.2009, au fost emise in mod legal de catre Administratia Finantelor Publice B.

Potrivit art. 399 alin.1 Cod.proc.civ., impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, astfel ca motivele invocate de catre contestatoare nu sunt de natura sa cauzeze o vatamare contestatoarei.

Raportat acestui text de lege, rezulta ca motivele invocate de contestatoare (faptul ca este in varsta, ca este bolnava si ca nu are posibilitati materiale pentru plata debitului) nu pot constitui motive de admitere a contestatiei.

Pentru aceste considerente, contestatia la executare formulata de contestatoarea CB este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Potrivit art. 404 alin.2 Cod.proc.civ. se vor mentine titlurile executorii nr. 14.10.2009 si nr. 14.10.2009 si somatia nr. 14.10.2009, emise de Administratia Finantelor Publice B.

Conform art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre contestatoare, vor ramane in sarcina acesteia.

Contestatia a fost legal timbrata, cu 35,5 lei taxa judiciara de timbru si cu 1,5 lei timbru judiciar.

Etichete: