Top

Calitate procesuală activă în introducerea unei acţiuni privind constatarea nulităţii absolute a contractului de împrumut. Deosebire între nulitate şi anulabilitate. Interes. Reclamantul justificându-şi calitatea procesuală activă şi interesul în constatarea nulităţii clauzei din contractul de împrumut, se impune casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Acţiunea în constatarea nulităţii absolute aparţine persoanei cu calitate procesuală activă şi interes în cauză.

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia comercială nr. 815 din 21 mai 2007, a admis recursul formulat de P.M.-V. în nume propriu şi ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 4635/E/2006 a Tribunalului Iaşi, pe care o casează în parte, în ce priveşte capătul de cerere vizând nulitatea clauzei din contractul de împrumut autentificat sub nr. 2481 din 24 august 2001.

Se respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului P.M.-V. în nume propriu şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi şi, în consecinţă, trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru a se pronunţa asupra fondului pricinii.

Menţine dispoziţiile sentinţei recurate.

S-a reţinut că prin cererea iniţială de chemare în judecată P.M.-V., în nume propriu şi în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi, în contradictoriu cu T.C., T.P. şi B.D.-C., a solicitat instanţei anularea clauzei din contractul de împrumut autentificat sub nr. 2481 din 24 august 2001, de Notarul Public Z. Gh., referitoare la constituirea unui gaj asupra părţilor sociale deţinute de primii doi pârâţi la S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi, în favoarea pârâtului al treilea, invocând că această clauză a fost înserată în contract cu încălcarea prevederilor art. 11 art. 66 din Legea 31/1990, art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi şi art. 199 din Legea nr. 31/1990 republicată.

Prin sentinţa recurată, prima instanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului P.M.-V. şi a respins cererea privind anularea clauzei din contractul de împrumut anterior specificat ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă.

Din considerentele sentinţei primei instanţe, se observă că motivarea reţinerii nulităţii relative invocate în anularea actului a fost făcută fără raportare sau referire la motivele de nulitate a clauzei indicate de reclamanţi în acţiune (cu titlu de exemplu: nerespectarea art. 11 şi art. 66 din Legea nr. 31/1990), ceea ce echivalează cu o nemotivare a hotărârii, aşa cum corect a argumentat recurentul într-unul din motivele de recurs.

Mai mult decât atât, având în vedere dispoziţiile art. 84 C. pr. civ., în exercitarea rolului său activ, prima instanţă ar fi trebuit să soluţioneze cererea cu care a fost investită raportându-se la conţinutul ei şi nu la calificarea juridică dată de părţi nulităţilor invocate, judecătorul fiind cel care face încadrarea juridică, nefiind ţinut de calificarea juridică pe care părţile o dau cauzelor de nulitate invocate.

Din cuprinsul cererii iniţiale de chemare în judecată, curtea reţine că reclamanţii invocă încălcarea unor norme imperative prevăzute în Legea nr. 31/1990 şi în Actul Constitutiv al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi, aşa încât, în speţă fiind vorba de o nulitate absolută, ea poate fi invocată de orice persoană interesată. Având în vedere că reclamanţii şi-au justificat interesul prin arătarea calităţilor de asociat al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi, în speţă fiind vorba de gajarea unor părţi sociale ale societăţii amintite, se reţine, de asemenea, că reclamanţii şi-au justificat interesul în promovarea unor asemenea acţiuni, aşa încât în mod greşit şi cu aplicarea greşită a legii, prima instanţă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului P.M.–V. în nume propriu şi în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi.

În consecinţă, pentru considerentele anterior expuse, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi alin. 5 C. pr. civ., curtea a admis recursul, a casat în parte sentinţa recurată şi în ceea ce priveşte capătul de cerere vizând nulitatea clauzei din contractul de împrumut autentificat sub nr. 2481 din 24 august 2001, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului P.M.-V. în nume propriu şi în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. „A.T.” S.R.L. – Iaşi şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru a se pronunţa pe fondul pricinii.

Etichete: