Top

Acţiune civilă. Nesoluţionare.

Prin sentinţa penală nr. 1914 din 10 septembrie 2004, Judecătoria Vaslui a condamnat inc. V.V. la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 Cod penal şi, printre altele, s-a luat act că partea vătămată B.I. nu s-a constituit parte civilă, aşa încât, conform disp. art. 118 lit. d s-a confiscat de la inc. suma de 4.480.000 lei valoarea prejudiciului nerecuperat.

Prin decizia penală nr. 47/A din 10 februarie 2005 s-a desfiinţat această sentinţă, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare cu motivaţia că, instanţa de fond a constatat în mod eronat că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, deşi această constituire avusese loc încă din timpul urmăririi penale.

Judecător fond: Munteanu L.

Tags: