Top

Citare nelegală.

Prin sentinţa penală nr. 1195 din 1 octombrie 2004, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inc. T.S. la pedepse cu închisoarea pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 Cod penal şi art. 192 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 35/A din 2 februarie 2005 s-a desfiinţat această hotărâre, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe, întrucât instanţa a procedat la soluţionarea cauzei fără ca procedura de citare cu inc. – despre care, rezultă din fişa de cazier judiciar, că este arestat în altă cauză – să fie legal îndeplinită.

Judecător fond: Curea M.

Etichete: