Top

Infracţiune continuată. Acţiuni ori inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Prin sentinţa penală nr. 792/2007 Judecătoria Bârlad a schimbat încadrarea juridică, în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 41 alin.2 Cod penal cu privire la infracţiunea prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002comisă de inc. A.L.D. şi l-a condamnat pe acesta la pedeapsa închisorii.

Prin decizia penală nr. 50/A din 5 martie 2008 s-a desfiinţat în parte această sentinţă şi , în rejudecare, s-au înlăturat dispoziţiile art. 41 alin. 2 Cod penal, întrucât în cauză nu existau probe că, în momentul executării primului act de conducere a autovehiculului sub influenţa alcoolului, alcoolemia inculpatului nu depăşea 0,80 g/l.