Top

Plângere împotriva soluţiei procurorului admisă în recurs, trimisă cauza la procuror pentru redeschiderea urmăririi penale

Prin sentinţa penală nr. 4945/29.10.2007 pronunţată de Judecătoria Insurăţei în dosarul nr. 533/247/2007, în baza dispoziţiilor art. 2781 alin. (8) lit. „a” Cod procedură penală s-a respins ca nefondată plângerea formulată de petentul D.S. împotriva rezoluţiei nr. 1373/P/2006 din 20.04.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului M.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire prevăzută de art. 180 alin. (1) Cod penal şi de tâlhărie prevăzută de art. 211 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 508/16.11.2007 a Tribunalului Brăila s-a admis recursul declarat de recurentul-petent D.S. s-a casat hotărârea instanţei de fond şi în rejudecare, în baza art. 2781 alin. (8) lit. „b” Cod procedură penală, s-a admis plângerea petentului D.S. şi s-a desfiinţat în parte rezoluţia nr. 1373/P/20.04.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi anume în ceea ce priveşte scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului M.G. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin.1 Cod penal şi s-a trimis cauza la parchet în vederea redeschiderii urmăririi penale împotriva făptuitorului MG pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod penal.

Pentru a dispune astfel, instanţa de recurs a reţinut că la dosar existau probe că făptuitorul se face vinovat de comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin.(2) Cod penal (certificatul medico-legal, declaraţia martorului B.F. şi declaraţia părţii vătămate).

Etichete: