Top

Contestaţie la executare. Deducerea arestului efectuat pe teritoriul unui stat străin în baza mandatului european de arestare emis de o instanţă din România. Art. 461 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală. Art. 18 alin. 1 Legea nr. 302/2004.

sentinţa penală nr. 271/04.03.2010 a Judecătoriei Vaslui

Contestaţie la executare.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 1 septembrie 2009, sub nr. 5361/333/2009, persoana privată de liberate P.V. a solicitat computarea din pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 576/2007 a Judecătoriei Moineşti a duratei arestării provizorii pe teritoriul Italiei în vederea predării către România pentru executarea mandatului de executare al pedepsei nr. 859/2007 emis de Judecătoria Moineşti.

În motivarea acesteia, condamnatul a arătat că a fost reţinut pe teritoriul Italiei în perioada 5 martie 2009 – 29 mai 2009.

La solicitarea instanţei, au fost înaintate relaţii cu privire la pedeapsa pe care o execută condamnatul prin adresa nr. J2/33969/PTTM/BE din 16.09.2009 a Penitenciarului Timişoara (fila 7) şi s-au înaintat relaţii de către Biroul Naţional Interpol (fila 19), Judecătoria Moineşti (fila 20-23) şi magistratul de legătură al României din Italia (filele 33-36).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Contestaţia la executare este un procedeu jurisdicţional de rezolvare a cererilor sau plângerilor ocazionate de punerea în executare a hotărârilor penale.

Fiind un mijloc procesual prin care se rezolvă incidentele privind executarea, legea a prevăzut expres şi limitativ cazurile în care poate fi folosită contestaţia la executare, fiind exclusă orice interpretare sau adăugare la lege.

Potrivit dispoziţiilor art. 461 Cod de procedură penală, contestaţia contra executării unei hotărâri penale se poate face în următoarele cazuri:

• a)când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

• b)când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

• c)când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare le executare;

• d)când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere sau de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.

Potrivit art. 18 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri formulate de autorităţile române în temeiul prezentei legi este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţele române.

Prin sentinţa penală nr. 576/2007 a Judecătoriei Moineşti, a fost condamnat inculpatul P.V. la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

Instanţa a stabilit executarea în regim de detenţie a acestei pedepse, dar condamnatul nu mai locuia în România.

Condamnatul P.V. a fost identificat de către autorităţile italiene şi s-a dispus încarcerarea sa provizorie în această ţară de la data de 5 martie 2009, în vederea predării către România.

La data de 29 mai 2009, P.V. a început în România executarea pedepsei închisorii, aplicată prin sentinţa penală nr. 576/2007 a Judecătoriei Moineşti.

Din certificatul emis de către Curtea de Apel din Roma – Secţia a IV-a penală (fila 36), reiese că P.V. a fost deţinut în închisoare în legătură cu procedura de predare de la 05.03.2009 (data arestării) – până la 29 mai 2009 (data predării).

Faţă de cele expuse, în baza art. 461 alin. 1 lit. d) Cod de procedură penală raportat la art. 18 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, instanţa va admite contestaţia formulată de către condamnatul P.V. cu privire le executarea pedepsei de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 576/2007 a Judecătoriei Moineşti, mandat de executare nr. 859/2007.

Va dispune deducerea din pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 576/2007 a Judecătoriei Moineşti a:

• perioadei de la 05.03.2009-29.05.2009, inclusiv, reprezentând durata arestării provizorii pe teritoriul Italiei în vederea predării către România pentru executarea mandatului de executare al pedepsei închisorii nr. 859/2007 emis de Judecătoria Moineşti (s.p. 576/2007 a Judecătoriei Moineşti);

• precum şi a perioadei de la 29.05.2009 la zi, reprezentând durata detenţiei pe teritoriul României, de asemenea în executarea mandatului de executare al pedepsei închisorii nr. 859/2007 emis de Judecătoria Moineşti (s.p. 576/2007 a Judecătoriei Moineşti).

În baza art. 192 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, iar suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: