Top

Acţiunea în constatarea simulaţiei.

Existenţa simulaţiei presupune doar caracterul secret al contra înscrisului şi încheierea anterioară sau concomitentă a actului secret ,faţa de eel public , nu şi condiţia ca actul secret să fie întocmit într-o anumită formă.

Prin sentinţa civilă nr. 3637 /22.12.2006 a Judecătoriei Vaslui a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta B.E. în contradictoriu cu pârâtul H.R, constatându-se simulat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4587 din 13.11.2002 la Biroul Notarului Public .

Pârâtul a fost obligat să plătească reclamantei suma de 618 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

In esenţă,instanţa a reţinut că voinţa reală a părţilor a fost aceea de a încheia un contract de împrumut şi nu un contract de vânzare-cumpărare.

A rezultat din înscrisul încheiat la data de 13.11.2002 -început de dovada scrisă – faptul că reclamanta a primit de la pârât suma de 5580 USD şi 340 EUR acest început de dovada scrisă s-a completat cu declarable celor doi martori audiaţi.care au relatat că Jntre reclamantă şi pârâtă s-a încheiat un contract de împrumut, martorul B.V. fiind de faţa la încheierea înscrisului sub semnătură privată.

Martorul a confirmat susţinerile reclamantei referitoare la dorinţa pârâtului de a încheia un act public simulat de vânzare cumpărare,pentru a avea garanţia restituiriiîmprumutului.

Acest aspect a rezultat şi din conţinutul anunţurilor la mica publicitate unde se preciza foarte clar că se oferă împrumuturi însă numai „ cu garanţie materială prin notariat”.

Aceste anunţuri s-au dovedit ca aparţinând pârâtului,adresa comunicată de către Romtelecom SA ,confirmând că numărul de telefon înseratîn anunţ era alocat pârâtului.

De asemenea,atitudinea pasivă a pârâtului după încheierea contractului de vânzare cumpărare, în sensul că deşi nu s-a acordat nici un drept de habitaţie acesta nu a don’t să intre şi în fapt în stăpânirea imobilului,au creat convingerea instanţei că voinţa reală a părţilor a fost aceea de a încheia un contract de împrumut.

împotriva sentinţei a declarat apel pârâtul ,iar prin Decizia nr. 52/A/8.04.2008 Tribunalul Vaslui a respins apelul.

împotriva deciziei Tribunalului Vaslui a declarat recurs apelantul-pârât H.R. iar prin Decizia nr. 378/8.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel laşi recursul a fost respins.

în esenţă ,Curtea de Apel laşi a reţinut că anterioritatea sau simultaneitatea actului secret priveşte operaţia juridică şi nu înscrisul în care este consemnată înţelegerea părţilor.

Esenţial este ca înţelegerea părţilor în sens de negotium, să fi fost anterioară sau concomitenta actului aparent.

Etichete: