Top

Privatizare. Vânzare de acţiuni. Încheierea actului adiţional la contract, corespunzător valorii terenului.

În cazul obţinerii de către societatea care se privatizează a certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru teren, preţul stabilit prin contract de vânzare-cumpărare de acţiuni urma să se majoreze cu suma reprezentând valoarea terenurilor.

Cumpărătorul s-a obligat, astfel, ca în termen de 15 zile de la data obţinerii certificatului, să încheie cu vânzătorul un act adiţional la contract, pentru cumpărarea acţiunilor aferente cotei prevăzute din valoarea terenului.

Refuzul vânzătoarei de a încheia actul adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni constituie, aşadar, un abuz, o încălcare a acordului de voinţă al părţilor, astfel cum a fost stabilit prin contractul de vânzare de acţiuni.

Reclamanta S.C. BA S.R.L. a solicitat obligarea F.P.S. Bucureşti la încheierea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 17/ 1996.

Temeiul acestei acţiuni l-au constituit dispoziţiile clauzei 7.3. din contract, potrivit cărora părţile s-au obligat să încheie un act adiţional la contract, având ca obiect majorarea preţului cu valoarea terenului cuprins în patrimoniul societăţii, după obţinerea de către aceasta a certificatului de atestare a dreptului de proprietate.

S-a susţinut că refuzul pârâtei de a încheia actul adiţional la contract, după emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate şi după încheierea unui protocol de predare-primire a terenului de la societatea care se privatizează către reclamantă, este nejustificat.

Instanţa a apreciat ca întemeiată acţiunea reclamantei.

Prin contractul de vânzare-cumpărare menţionat, F.P.S. Bucureşti, prin Direcţia Teritorială Constanţa, a vândut societăţii reclamante acţiuni reprezentând 70% din capitalul social al S.C. ABM S.A.

Clauza 7.3.1. a prevăzut că în cazul obţinerii de către societate (n.n. care se privatizează) a certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru teren, preţul stabilit prin contract să se majoreze cu suma reprezentând valoarea terenurilor. Cumpărătorul s-a obligat, astfel, ca în termen de 15 zile de la data obţinerii certificatului, să încheie cu vânzătorul un act adiţional la contract, pentru cumpărarea acţiunilor aferente cotei prevăzute din valoarea terenului.

Certificatul de atestare a dreptului de proprietate a fost obţinut la 25.06.1997, fiind emis în numele societăţii comerciale ABM S.A.

Refuzul pârâtei de a încheia actul adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni constituie, aşadar, un abuz, o încălcare a acordului de voinţă al părţilor, astfel cum a fost stabilit prin contractul de vânzare de acţiuni.

(sentinţa civilă nr. 1817 COM/ 04.07.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 924/ 2000 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 2509/ 2001 a C.S.J. – secţia comercială)

Etichete: