Top

Contestatie la executare

Pe rolul Judecătoriei Vaslui, a fost înregistrată contestaţia la executare, prin care se solicită, reducerea cuantumului pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare întrucât, acesta la data comiterii faptei era minor, provenea dintr-o familie necăjită, fară posibilităţi financiare.

In cauză s-au ataşat cazierul condamnatului şi sentinţa penală contestată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa, reţine următoarea situaţie de fapt.

Condamnatul, în baza art. 461 alin. 1 Cod procedure penală, solicită reducerea pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare.

Conform art. 416 alin. 1 Cod procedură penală contestaţia la executare se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus in executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută in hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte o nelâmurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea ori orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.

Motivele invocate de condamnat, în contestaţia sa, nu se încadrează la dispoziţiile imperative ale art. 461 alin. 1 lit. a – d Cod procedură penală.

în sentinţa penală s-a reţinut starea de minoritate a petentului, fiind aplicate dispoziţiile art. 99 şi următoarele Cod penal.

Eventuala redozare a pedepsei închisorii aplicate condamnatului, putea fî invocată, în căile ordinare de atac, apel sau recurs, lucru pe care condamnatul nu 1-a facut, sentinţa penală rămânând defînitivă prin neapelare la data de 18-XI-2008 şi nu prin intermediul unei contestaţii la executare prevăzute de art. 461 alin. 1 lit. a – d Cod procedură penală.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa, va dispune respingerea, ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de condamnat, privind executarea pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare.

Conform art. 192 alin. 2 Cod procedure penală condamnatul va fi obligat la plata către stat a sumei de 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei a fost avansată de M.J.R. cu titlu de onorariu avocat oficiu.

Etichete: