Top

Plingere impotriva incheierile de carte funciara de oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara . Aplicarea disp.art.48 din Legea nr.7/1996.

La data de 27 noiembrie 2008, cu nr.x a fost inregistrata la instanta adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara V, prin care ne-a inaintat spre competenta solutionare plingerea formulata de petentul S C impotriva incheierii de carte funciarade admitere nr.7952 din 19 iunie 2008 precum si o copie a dosarului.

Prin plingerea inregistrata initial la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara V la data de 18 noiembrie 2008, petentul a formulat plingere impotriva incheierilor de carte funciara de admitere nr.7948, 7951, 7949, 7952, 7953, 7950 deoarece in incheierile de carte funciara au fost mentionate suprafetele de teren din planul de amplasament si delimitare a imobilelor pe care se afla semnatura unui inspector cadastru desi in teren nu s-au facut masuratori sau delimitari, asa cum prevede legislatia in domeniu, falsuri introduse cu stiinta in incheierea de carte funciara pe care este aplicata semnatura registratorului sef si a asistentului registrator.

Mai arata petentul ca a informat conducerea O.C.P.I.V cu privire la aceste falsuri prin contestatiile din 14 iulie 2008, 16 iulie 2008, 8 august 2008, 19 septembrie 2008, plingerea din 28 octombrie 2008.

Dosarul nr.4069 cuprinde documentatia aferenta incheierii de carte funciara nr.7952 prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2000 mp teren situat in intravilanul com.T, T 77, P 825/4 pct.I pe numele coproprietarilor S G, S C, petentul, M C, S I.

La aceeasi data, cu nr.4070 se inregistreaza adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara V, prin care ne-a inaintat plingerea formulata de petentul S C impotriva incheierii de carte funciara de admitere nr.7953, cu nr.4071 plingerea aceluasi petent impotriva incheierii de carte funciara de admitere nr.7951, cu nr.4072 impotriva incheierii de carte funciara de admitere nr.7950, cu nr.4074 impotriva incheierii de carte funciara de admitere nr.7948, plingeri cu aceiasi sustinere.

Dosarul nr.4070 cuprinde documentatia aferenta incheierii de carte funciara nr.7953 prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate pentru suprafata de 4600 mp, teren vii extravilan, situat in T 95 P 1131 pct.”C B”, com. P pe numele coproprietarilor: S G, S C, petentul, M C, S I, dosarul nr.4071, documentatia aferenta incheierii de carte funciara nr.7951 prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5000 mp teren arabil situat in extravilan T 78, P 831/116, punctul „L C” com.T, pe numele acelorasi coproprietari, dosarul nr.4072 documentatia aferenta incheierii de carte funciara nr.7950 prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate pentru suprafata de 10.000 mp teren arabil situat in extravilanul com.T, T 78 P 831/9, pct. C pe numele acelorasi coproprietari, iar dosarul nr.4074 documentatia aferenta incheierii de carte funciara nr.7948 prin care s-a dispusintabularea dreptului de proprietate pentru suprafata de 10.000 mp, teren situat in extravilan, com.T, T 78, P 817/70, pct.”P”, pe numele acelorasi coproprietari.

Prin precizarile formulate de petent acesta isi mentine punctul de vedere in sensul ca in teren nu s-au facut masuratori desi conform art.5 alin.1 lit.a din Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.634/2006 este obligatorie materializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de catre persoana autorizata in prezenta proprietarului, cu picheti de metal, tarusi din lemn sau prin marcaje cu vopsea.

Aceleasi sustineri le regasim si in memoriile adresate Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara V, acesta raspunzind solicitarilor petentului in sensul ca materializarea cu borne se efectuiaza doar la solicitarea proprietarului, conform actelor de proprietate prezentate de proprietar, si este in responsabilitatea persoanei autorizate care executa lucrarea, astfel ca O.C.P.I. V a procedat corect cind a avizat lucrarile si a confirmat introducerea acestora in baza de date (raspuns fila 40 din dosar nr.4069/2008).

Prezent in instanta, asa cum s-a retinut in incheierea de sedinta din 21 ianuarie 2009, petentul S C a precizat ca el nu stie ce suprafata are in teren deoarece nu este bornat terenul si a depus actul de partaj voluntar incheiat la Biroul Notarului Public V T si autentificat sub nr.610 din 18 august 2008 prin care coproprietarii terenului intabulat in incheierile de catre funciara ce constituie obiectul prezentelor plingeri formulate de S C este partajat de comun acord ,cu mentiunea ca imobilele nu fac obiectul unui proces, in urma partajului petentului S C fiindu-i atribuit imobilul in suprafata de 10.000 mp ,real masurat 9999, cu nr.cadastral provizoriu 761, mentionat in incheierea de carte funciara nr.7950.

Instanta a dispus conexarea dosarelor nr.4070, 4071, 4072, 4074 la dosarul nr.4069/2008 la solicitarea petentului in temeiul art.164 cod pr.civila intrucit plingerea este formulata de aceiasi persoana si desi se refera la suprafete de teren mentionate in incheieri de carte funciara distincte, terenul este inclus in acelasi titlu de proprietate.

In sedinta publica de astazi s-a pus in discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara V invocata in adresa de inaintare a plingerii cu argumentul ca in acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie prin Decizia Sectiilor Unite nr.72 avind in vedere prevederile art.331 – 339 Cod proc.civila.

Petentul a solicitat respingerea exceptiei, exceptie ce va fi respinsa si de instanta apreciind ca in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile procedurii necontencioase prev.de art.331 – 339 Cod proc.civila deoarece petentul urmareste stabilirea unui drept potrivnic fata de cel mentionat in incheierile de carte funciara pe care le contesta.

In ce priveste fondul plingerilor, petentul S C, asa cum am mentionat anterior este nemultumit ca nu s-au facut masuratori sau delimitari de teren, falsuri introduse cu buna stiinta in incheierea de carte funciara pe care este aplicata semnatura registratorului si a asistentului registrator, insa pe de alta parte la data de 18 august 2008 de comun acord cu ceilalti coproprietari S G, M C, S I, hotaraste partajarea terenului la Biroul Notarului Public V T aratind ca imobilele nu fac obiectul vreunui proces, asa cum rezulta si din extrasurile de carte funciara nr.10676, 10677, 10678, 10679, 10680, 10681 emise de Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui pe baza incheierilor pe care le contesta prin prezentele plingeri.

Ulterior intocmirii partajului se fac mentiuni in cartile funciara nr.480,80, in sensul ca terenul in suprafata de 2000 mp si 4600 mp se intabuleaza pe numele lui S G, in cartea funciara nr.479 ,terenul in suprafata de 10.000 mp se intabuleaza pe numele petentului S C, in cartea funciara nr.475, terenul in suprafata de 10.000 mp se intabuleaza pe numele lui M C, in cartile funciare nr 477,476 terenurile in suprafata de cite 5000 mp se intabuleaza pe numele lui S I.

Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca Incheierile de carte funciara nr.7952, 7953, 7951, 7950, 7948 , intocmite de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V sunt legal intocmite intrucit inscrisurile in baza carora s-a facut inscrierea indeplinesc conditiile prev.de art.48 din Legea nr.7/1996 in sensul ca sunt incheiate cu respectarea formelor prescrise de lege, respectiv existenta titlului de proprietate nr.1269/47142 emis la data de 14 octombrie 1999 pe numele petentului S C si a numitilor S C, M C, S I, fiind folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform legii.

Sustinerile petentului S C ca nu s-a facut materializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de catre persoana autorizata in prezenta proprietarului, nu este un argument pentru admiterea plingerilor impotriva incheierilor de carte funciara deoarece asa cum se mentioneaza in art.5 alin.1 lit.a din ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.234/2006 aceasta este responsabilitatea persoanei autorizate ce efectueaza lucrarea.

Mai mult decit atit, in cartile funciare nr.480, 479, 475, 477, 80, intocmite in baza incheierilor de carte funciara nr.7952, 7950, 7948, 7951, 7953 s-a mentionat suprafata din act si cea real masurata, iar potrivit disp.art.32 din legea nr.7/1996, efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu privire la suprafata terenurilor, iar petentul S C daca dovedeste ca detine o suprafata mai mica sau mai mare fata de cea mentionata in cartea funciara ca real masurata are posibilitatea rectificarii cartii funciare in baza art.33 din Legea nr.7/1996, incheierile de carte funciare impotriva carora a formulat plingere fiind intocmite pe baza documentatiei cadastrale receptionate potrivit legii. A se observa ca la fiecare incheiere de carte funciara exista o fisa de masuratori, o schita ce reprezinta si descriere topo a punctelor intocmita de prsoana autorizata V T, persoana careia ii apartine responsabilitatea pentru efectuarea masuratorilor, asa cum a apreciat si Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara V.

Pentru considerentele mentionate , plingerile conexe formulate de petentul S C urmeaza a fi respinse, iar incheierile de carte funciara nr.7952, 7953, 7951, 7950, 7948 emise la 19 iunie 2008 de oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara V mentinute ca fiind intocmite cu respectarea disp.art.48 din Legea nr.7/1996.

Mai mult decit atit, aceste incheieri au fost folosite pentru efectuarea unei operatiuni juridice ulterioare, actul de partaj voluntar autentificat sub nr.610 din 18 august 2008 la Biroul Notarului Public V T in urma caruia pe numele petentului s-a intabulat suprafata de 10.000 mp, 9999 mp real masurat situat in com.Tutova, T 78, P 817/70 pct Poiana, teren arabil ( a se vedea C.F.479, dosar 4074) nemaifigurind ca proprietar in C.F. 480, 80, 475, 477, 476.

Plingerile au fost legal timbrate cu taxa de timbru in suma de 8 lei in baza art.9 alin.6 din Legea nr.7/1996 si timbru judiciar conform disp.art.3 alin.1 din OG nr.32/1995.

Etichete: