Top

Competenta teritoriala in materie de persoane.Invocarea exceptiei din oficiu de catre instanta

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:595/14.05.2009

Autor:Judecatoria Adjud

Competenta teritoriala in materie de persoane.Invocarea exceptiei din oficiu de catre instanta .

Reclamanta R. M. a chemat in judecata pe paratul R. C. ,pentru reincredintare minor si stabilire pensie intretinere.

In motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca din relatia de concubinaj a partilor s-a nascut minorul R. R. A., .Dupa desfacerea casatoriei cu paratul prin sent civ nr 803/2003 a Jud Panciu ,din relatiile de concubinaj cu paratul a rezultat minorul Rares Andrei.Din data de 05.04.2009 reclamanta a fost alungata impreuna cu minorul din locuinta comuna a partilor din Marasesti,fiind nevoita sa se mute in A. V .Intrucat paratul este dezinteresat de minor si fata de varsta minorului la care acesta necesita ingrijire materna ,a solicitat incredintarea minorului spre crestere si educsare si obligarea paratului la o pensie de intretinere in functie de veniturile realizate de acesta care este salariat la RDS –RCS-DIGI –Focsani.A dolicitat si cheltuieli de judecata.

Cererea a fost motivata in drept potrivit art 65 rap.la art 42 al 1 cod fam.

In dovedire a solicvitat proba cu inscrisuri,martori si ancheta sociala.

Cererea a fost legal timbrata.

La primul termen de judecata, reclamanta a precizat ca domiciliul paratului este in orasul Mararsesti la adresa indicata in cerere, iar instanta din oficiu a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a Jud Adjud.

Examinand actele si lucrarile cauzei ,instanta retine urmatoarele:

Potrivit art 159 pct 3 c.pr civ necompetenta teritoriala este de ordine publica daca partile nu o pot inlatura iar potrivit art 19 c.proc.civ , partile pot conveni prin inscris sau declaratie verbala in fata instantei, doar in pricinile privitoare la bunuri in sensul ca acestea sa fie judecate de alte instante decat acelea care potrivit legii au competenta teritoriala ,afara de cazurile prev la art 13-16 c.proc.civc..

Astfel,competenta tertitoriala apartine doar instantei prev. de art 5 din cod proc. civ(respectiv celei de la domiciliul paratului)fara posibilitatea pentru parti de a stabili o alta instanta in prezenta cauza, avand ca obiect principal ,reincredintarea minorului,pricina privitoare la persoane.

Intrucat competenţa teritorială este exclusivă , fiind stabilită prin norme imperative , şi întrucât domiciliul paratului este conform sustinerii reclamantei in orasul Marasesti, aflata în raza de competenţă teritorială a Judecătoriei Panciu, si nu a Jud Adjud, iar partile nu pot proroga voluntar competenta de solutionare a cauzei ,instanţa urmează a se pronunţa cu precădere asupra excepţiilor care fac de prisos cercetarea cauzei pe fond.

Conform textelor de lege indicate va admite excepţia de necompetentă teritorială a Judecătoriei Adjud, urmând conform art. 158 Cod proc. civ a declina competenţa pentru soluţionarea legală a cauzei, către instanţa competenta, conform dispozitivului ce urmează.

Etichete: