Top

Ordonanta presedintiala

R O M A N I A

INSTANTA

Asupra cauzei de fata ;

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 2010, reclamantul SINDICATUL PRO LEX al Agentilor de Politie Comunitara B a solicitat, in contradictoriu cu paratul SI , ca instanta sa oblige paratul, pe cale de ordonanta presedintiala sa predea intreaga documentatie si stampila Sindicatului Pro Lex a carui presedinte a fost paratul pana in data de 25.08.2010 ( Sentinta judecatoreasca de inregistrare a sindicatului in original , adeziunile membrilor de sindicat , registrele de inregistrare a activitatii sindicale si a contabilitatii , stampila sindicatului etc) sub sanctiunea de daune in suma de 50 de lei pe fiecare zi intarziere datorata de la data ramanerii definitive a hotararii .

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca, pana la data de 25.08.2010 paratul a avut calitatea de presedinte al sindicatului PRO LEX al Agentilor de Politie Comunitara B . La sedinta membrilor de sindicat din 25.08.2010 s-a stabilit modificarea statutului si desemnarea noii conduceri a sindicatului . Reclamantul arata ca, desi i s-a pus in vedere atat paratului cat si fostului vicepresedinte , numita A E , ca la sedinta membrilor de sindicat sa prezinte toate actele sindicatului si stampila , acestia s-au prezentat la sedinta fara nici un act , de asemenea au plecat in timpul sedintei .

Reclamantul precizeaza ca au incercat sa ia legatura cu paratul si fostul vicepresedinte , au trimis chiar si o notificare fostului Presedinte SI , dar aceste incercari au ramas fara rezultat.

De asemenea , reclamatul arata ca au incercat sa depuna cerere la Judecatoria B prin care solicita modificarea Statutului organizatiei in sensul de a ratifica noua componenta a conducerii , cerere care insa le-a fost refuzata dat fiind faptul ca cererea nu avea aplicata stampila .

Cererea nu a fost motivata in drept .

Reclamantul a depus in proba inscrisuri : copie dupa cererea adresata Judecatoriei B , copie dupa procesul-verbal din data de 25.08.2010, copie dupa Sentinta civila nr. 9/C din 31.05.2010 a Judecatoriei B de inscriere a Sindicatului „PRO LEX” , copie dupa plangerea adresata comandantului Politiei mun B , copie dupa cererea adresata d-lui SI ( filele 4-11) . La primul termen , in data de 02.09.2010 reclamantul a depus copie dupa: procesul verbal nr. 103/23.08.2010 si Tabel nominal cu cei prezenti (filele 36-37).

Paratul , SI , a formulat intampinare solicitand respingerea ordonantei presedintiale si invalidarea alegerilor din data de 25.08.2010 .

Paratul a aratat ca, prin adresa nr. 2902 din data de 19.08.2010 , i s-a solicitat sa puna la dispozitie adeziuni pentru aderarea la sindicat a unui numar de 63 de salariati ai Politiei comunitare , precum si convocarea unei adunari generale extraordinare in data de 23.08.2010 . Paratul precizeaza ca a raspuns acestei adrese aratand ca nu sunt intrunite conditiile statutare de convocare a unei adunari generale , intrucat cei care solicitau acest lucru nu erau in drept sa ceara convocarea ,deoarece nu erau membri ai Sindicatului Pro Lex . Conform capitolului 5 din Statutul Sindicatului , arata paratul , „ Primirea in sindicat se face in mod individual , pe baza de adeziune scrisa „.

Paratul precizeza ca in data de 23.08.2010 au fost prezenti si au aderat un numar de 39 de salariati , conform Procesului –verbal nr. 11/23.08.2010 si tabelului nominal cu cei prezenti . La acea data au solicitat convocarea de urgenta a unei adunari generale in care sa li se aduca la cunostinta documentele de infiintare a sindicatului , sa se stabileasca cuantumul cotizatiei , alegeri libere pentru conducerea sindicatului , modificarea si completarea statutului sindicatului .

In data de 25.08.2010 , arata paratul , a convocat adunarea generala care a avut ca ordine de zi : modificarea statutului , stabilirea cuantumului cotizatiei , validarea admiterii si retragerii de membri , completarea posturilor vacante in organele de conducere a sindicatului Pro Lex , discutii diverse . Inca de la debutul sedintei , subliniaza paratul , a constatat ca adunarea nu era statutara , au fost completate inca 3 adeziuni si astfel s-a indeplinit majoritatea simpla . La epuizarea ordinii de zi , inainte de a declara inchise lucrarile adunarii s-a venit cu ideea de face alegeri noi pentru o noua conducere iar paratul nu a fost de acord intrucat acest punct nu era pe ordinea de zi si venea in contradictie cu statutul aprobat prin Sentinta 9/C /31 mai 2010 care la Capitolul 3 „ Organizarea alegerilor „ , stabileste : „ Alegerile se organizeaza din 4 in 4 ani , in perioada care va fi stabilita de adunarea generala a membrilor sindicatului intr-o sedinta extraordinara „ . Paratul arata ca nu erau indeplinite nici prevederile Capitolului 6 din statut : „ Revocarea membrilor organelor de conducere se face prin petitie , in cazul condamnarilor de drept comun , actiunilor antisociale , conduitei imorale sau incompetentei . „. De asemenea paratul subliniaza ca a considerat ,cu acea ocazie , ca nu pot fi invocate modificarile aduse in acest sens statutului deoarece aceste modificari pot produce efecte numai cu respectarea art 20 din Legea nr. 54 /2003, care creaza obligatia organizatiei sindicale de a aduce la cunostinta Judecatoriei unde s-a inregistrat , a oricarei modificari ulterioare a aduse statutului .

Paratul a depus in proba urmatoarele inscrisuri in copie : Convocarea nr. 61/23/08/2010 , Adeziunea nr. 80/25.08.2010 , Adeziunea nr. 79/25.08.2010, Adeziunea nr. 78/25.08.2010 , Sentinta nr. 9/C /31.05.2010 pronuntata de Judecatoria B in disarul nr. 2493/189/2010 , Adresa nr. 2902/19.08.2010 , Tabel cu agentii comunitari care doresc inscriere in sindicatul PRO LEX , Adresa nr. 10/19.08.2010 a Sindicatului PRO LEX catre Consiliul Local B , Politia comunitara , Proces-verbal nr. 103/23.08.2010 , Tabel nominal cu cei prezenti , Statutul Sindicatului PRO LEX al agentilor de politie comunitara si /sau paza din politia comunitara a municipiului B ( filele 18-35) .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute exhaustiv de dispozitiile art. 581 C.pr.civ.

Art. 581 C.pr.civ. reglementeaza procedura speciala a ordonantei presedintiale „instata va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice , pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere , pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara , precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari „.

Astfel , din dispozitiile art.581 , alin. 1) decurg doua din conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale : urgenta si caracterul vremelnic , cea de-a treia conditie , care rezulta din caracterul vremelnic al masurii , este ca instanta sa nu cerceteze fondul.

In speta , reclamantul a solicitat obligarea paratului la predarea intregii documentatii precum si a stampilei Sindicatului PRO LEX , care , asa cum rezulta si din afirmatiile paratului, se afla in posesia acestuia din urma si nu la sediul Sindicatului. Paratul la randul sau solicita respingerea cererii intrucat adunarea generala precum si alegerea noii conduceri au avut loc fara respectarea dispozitiilor legale si statutare .

Instanta apreciaza ca in cauza nu se justifica admiterea cererii pe cale de ordonanta presedintiala deoarece se impune analizarea fondului dreptului pentru lamurirea neintelegerii partilor .

In acest context nu este indeplinita nici conditia urgentei . Se apreciaza ca exista urgenta ori de cate ori dreptul partii care reclama ar fi amenintat a se pierde cu totul , daca aceasta parte ar recurge la procedura obisnuita de judecata , sau ar suferi un prejudiciu imediat , atat de grav incat sa apara foarte greu de reparat .

Instanta apreciaza ca nu este indeplinita nici conditia vremelniciei .Obligatia de a face nu poate fi dispusa prin ordonanta presedintiala decat in cazurile in care se tinde la incetarea unor acte abuzive , deoarece numai in felul acesta se pastreza caracterul vremelnic al masurilor luate . Or, in speta de fata instanta nu poate , fara a intra in cercetarea fondului sa aprecieze asupra caracterului abuziv al atitudinii paratului .

Pentru aceste considerente cererea urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata nefiind indeplinite cerintele prevazute de art. 581 Cod procedura civila pentru a fi admisa pe cale de ordonanta presedintiala.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete: