Top

Rejudecare dupa extradare

INSTANTA

Sub nr. /189/2011 din 10.02.2011 a fost inregistrata la instanta, avand ca obiect cererea de rejudecare dupa extradare formulata de petentul – condamnat M F , fiul lui D , nascut la X , in B, jud. V, detinut in prezent in Penitenciarul V, a cauzei penale care a facut obiectul dosarului nr. X/2003 al Judecatoriei B, in care s-a pronuntat Sentinta Penala nr. X din 07 aprilie 2004 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva prin Decizia penala nr. X/A/02 decembrie 2004 pronuntata de Tribunalul V si prin decizia penala nr. X din 14 aprilie 2005 pronuntata de Curtea de Apel I – prin care inculpatul M F a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare pentru : savarsirea infractiunii prev. de art. 11 lit. a si c din Legea nr. 87/1994 si art. 290 Cod penal.

In motivarea cererii inculpatul sustine ca a fost judecat si condamnat in lipsa, ca nu a avut cunostinta de proces, neavand posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare.

Apreciaza ca i-a fost incalcat dreptul la un proces echitabil, deoarece nu a fost prezent la nici un termen de judecata pe tot parcursul procesului penal , fiind evident ca i-a fost incalcat dreptul la un proces echitabil, cata vreme instantele s-au pronuntat asupra temeiniciei acuzatiei in materie penala, fara sa fi fost audiat si fara sa fi avut posibilitatea sa-si faca apararile necesare.

Sustine ca impotriva sa a fosta emis mandat european de arestare, in baza caruia a fost retinut de autoritatile spaniole, conditie in care trebuie sa i se garanteze posibilitatea rejudecarii cauzei sale.

Analizand cererea petentului prin prisma art. 522 1 Cod procedura penala, instanta constata ca trebuie sa se pronunte cu prioritate cu privire la intrunirea conditiilor formale ale admisibilitatii in principiu.

Potrivit art. 5221 C. proc. pen., in cazul in care fata de o persoana judecata si condamnata in lipsa s-a derulat procedura de extradare in Romania, aceasta persoana va putea fi rejudecata, la cererea sa, de catre instanta care a judecat cauza in primul grad de jurisdictie.

Acelasi text de lege, in alin. (2), face trimitere la procedura de rejudecare inscrisa in art. 405 – 408 C. proc. pen., procedura care este valabila pentru rejudecarea cauzelor dupa admiterea in principiu a cererilor de revizuire.

Aceste norme procedurale trimit la regulile de procedura privind judecata in prima instanta, inscrise in art. 345 – 353 si art. 373 C. proc. pen.

Astfel, conform art. 522 1 Cod procedura penala care reglementeaza institutia rejudecarii celor judecati in lipsa in caz de extradare: „ In cazul in care se cere extradarea unei persoane judecate si condamnate in lipsa, cauza va putea fi rejudecata de catre instanta care a judecat in prima instanta, la cererea condamnatului.

Dispozitiile art. 405 – 408 se aplica in mod corespunzator, aceste dispozitii reglementand judecarea cauzelor in caz de revizuire.

Conform art. 402 Cod procedura penala cu privire la masurile premergatoare:” La primirea lucrarilor trimise de procuror, presedintele instantei fixeaza termen de judecata pentru examinarea cererii de revizuire, in vederea admiterii in principiu, dispunand citarea partilor interesate.

Cand persoana in favoarea sau defavoarea careia s-a cerut revizuirea se afla in stare de detinere, chiar intr-o alta cauza, presedintele dispune incunostintarea acestei persoane despre termen si ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu. Persoana arestata este adusa la judecata.”

Conform art. 403 Cod procedura penala, care reglementeaza admiterea in principiu:” Instanta, ascultand concluziile procurorului si ale partilor, examineaza daca cererea de revizuire este facuta in conditiile prevazute de lege si daca din probele stranse in cursul cercetarii efectuate de procuror rezulta date suficiente pentru admiterea in principiu. Instanta poate verifica oricare dintre probele pe care se intemeiaza cererea sau poate, cand este necesar, sa administreze probe noi.

Instanta, in baza celor constatate, dispune prin incheiere admiterea in principiu a cererii de revizuire sau, prin sentinta, respingerea acesteia..”

Obiectul cererii de rejudecare dupa extradare este cauza penala care a fost solutionata de Judecatoria B in dosarul nr. X/2003 al Judecatoriei B, in care s-a pronuntat Sentinta Penala nr. X din 07 aprilie 2004, – ramasa definitiva prun Decizia penala nr. X/A/02 decembrie 2004 pronuntata de Tribunalul V si prin decizia penala nr. 203 din 14 aprilie 2005 pronuntata de Curtea de Apel I -, prin care s-a dispus:

– Condamnarea inculpatului M F la pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani inchisoare pentru : savarsirea infractiunii prev. de art. 11 lit. a si c din Legea nr. 87/1994 si art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. Pe durata executarii pedepsei, in temeiul art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art.64 Cod penal. Inculpatul a fost obligat la plata de despagubiri catre stat reprezentat prin Directia Finantelor Publice V si s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor inculpatului. Au fost anulate inscrisurile false.

Pentru executarea acestei sentinte a fost emis mandat de executare a pedepsei inchisorii nr. 926 din 22 aprilie 2005 al Judecatoriei B, dar pentru ca inculpatul s-a sustras de la executarea pedepsei, fugind din tara , a fost emis mandat european de arestare.

Inculpatul a fost gasit in S, localitatea M, unde a fost arestat provizoriu de catre autoritatile judiciare spaniole, in vederea predarii in Romania, fiind predat efectiv si introdus in arestul D.G.P.M.B., fiind extradat la data de 06.08.2010.

Prezent in instanta, inculpatul sustine ca nu este de acord cu condamnarea, doreste sa fie lasat in libertate.

Analizand actele dosarului, instanta constata ca:

– in dosar nr. X/P/2002 al Parchetului de pe langa Judecatoria B, in care urmarirea penala incepuse la data de 26.03.2002, M F a dat declaratii consemnate in scris si semnate de acesta, in calitate de invinuit, la data de 22.05.2002, iar prin procesul verbal incheiat la aceeasi data , invinuitul a dat probe de semnatura, in fata organului de cercetare penala.

– in dosar nr. X/2003 al Judecatoriei B, in care inculpatul M F a fost trimis in judecata prin rechizitoriul din 31 octombrie 2003 in dosar nr. X/P/2002 al Parchetului de pe langa Judecatoria B, inculpatul a formulat in scris la data de 07.01.2004 o cerere de acordare termen pentru a-si angaja aparator, iar la data de 21.01 2004 aparatorul ales de inculpat – av. B D, a depus delegatie de avocat ales prin contractul de asistenta juridica nr. 24 din 21.01.2004, semnata de inculpat.

Desi inculpatul nu s-a prezentat la niciun termen de judecata , acesta a beneficiat de serviciile avocatului ales, care l-a reprezentat pe tot parcursul procesului si conform art. 172-173 Cod procedura penala , aparatorul ales a avut dreptul sa exercite toate drepturile procesuale ale inculpatului, fiind obligat sa asigure asistenta juridica inculpatului.

Inculpatul a fost cercetat si judecat in stare de libertate, fiind major, nefiind in nici una dintre situatiile prevazute de lege in care prezenta invinuitului sau inculpatului este obligatorie, prev. de art. 314 Cod procedura penala, si in consecinta , in cursul judecatii inculpatul a putut fi reprezentat.

In urma judecarii cauzei, instanta a pronuntat Sentinta Penala nr. 493 din 07 aprilie 2004 a Judecatoriei B.

– in dosar nr. X/2004 al Tribunalului V, in care s-a solutionat apelul declarat de Parchetului de pe langa Judecatoria B impotriva sentintei mai sus mentionate, inculpatul M F, desi a lipsit, atat la toate termenele de judecata la fond , cat si la pronuntare, a formulat in scris la data de 24.06.2004 o cerere de acordare termen pentru a-si angaja aparator, iar la data de 23.09.2004, aparatorul ales de inculpat – av. S, a depus delegatie de avocat ales prin contractul de asistenta juridica, delegatie semnata de inculpat.

In urma judecarii cauzei, instanta a pronuntat Decizia penala nr. X/A/02 decembrie 2004 pronuntata de Tribunalul V .

– in dosar nr. X/2004 al Curtii de Apel I , in care s-a solutionat recursul declarat la data de 08.12.2004 de inculpatul M F impotriva deciziei mai sus mentionate, inculpatul M F a beneficiat de serviciile unui aparator ales de inculpat – av. D , care a depus delegatie de avocat ales prin contractul de asistenta juridica nr. C la data de 03.02.2005, delegatie semnata de inculpat.

In urma judecarii cauzei, instanta a pronuntat decizia penala nr. X din 14 aprilie 2005 pronuntata de Curtea de Apel

In consecinta, inculpatul M F si-a exercitat toate drepturile procesuale prin aparatorii alesi, care i-au reprezentat interesele si a epuizat toate gradele de jurisdictie prin declararea cailor de atac prevazute de lege , impotriva sentintei penale prin care a fost condamnat la pedeapsa inchisorii, in a carei executare se afla in prezent si pentru care a fost nevoie sa se emita mandat european de arestare, motivat de atitudinea inculpatului de a se sustrage.

Fata de actele dosarului, instanta apreciaza ca la judecarea cauzei, desi s-a facut in lipsa inculpatului, acesta a fost citat in mod corect la domiciliul sau, asa cum rezulta si din cartea de identitate, domiciliu declarat in fata organelor de cercetare, si prin afisare, cat si la domiciliul parintilor sai ,a dat declaratii in faza de urmarire penala si probe de semnatura, iar lipsa inculpatului de la judecata si condamnare, ii este imputabila.

Astfel, inculpatul si-a incalcat obligatia, pusa in vedere de organele de cercetare, de a anunta orice schimbare de domiciliu, aspect fata de care, inculpatul nu poate, in prezenta cerere sa invoce in favoarea sa, propria culpa.

Eventuala lipsa de diligente a aparatorilor alesi, vizeaza relatia contractuala avocat-client, si nu poate fi invocata ca argument al lipsei de aparare si a necunoasterii existentei unui proces pe rol, finalizat cu condamnare.

Inculpatul M F nu este o persoana judecata si condamnata in lipsa, in intelesul art. 522 indice 1 Cod procedura penala si, prin urmare, dupa extradare, nu poate beneficia de rejudecarea cauzei.

Aceasta, intrucat potrivit art. 70 alin. 4 Cod procedura penala , invinuitul sau inculpatul are obligatia de a incunostinta autoritatile judiciare despre orice schimbare a locuintei, in maxim 3 zile de la momentul la care schimbarea a avut loc.

Totodata, fugarii si cei care au renuntat fara echivoc la dreptul de a comparea, nu intra in campul de aplicare a art. 6 paragraful 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Decizia X/2 august 2006, inculpatul aflandu-se in situatia mai sus mentionata, fiind necesara extradarea sa pentru punerea in executare a sentintei penale de condamnare.

Conform Deciziei nr. 5425 din 13 noiembrie 2007, decizia nr. 2517 din 09 mai 2007, decizia nr. 2684 din 18 mai 2007 ICCJ sectia penala, inculpatul care a lipsit la toate termenele de judecata, precum si la pronuntarea hotararii, insa si-a angajat avocat care l-a reprezentat, are in acest fel cunostinta de existenta procedurilor penale desfasurate impotriva lui.

Fata de persoana extradata se incepuse urmarirea penala, in prezenta acestuia, luandu-i-se declaratii in aceasta faza, astfel ca, in aprecierea conduitei sale procesuale, se poate face referire la neindeplinirea obligatiei prevazute in art. 177 alin. (3) Cod procedura penala., privind comunicarea schimbarii domiciliului.

Plecarea din tara este interpretata de instanta ca sustragere de la judecata, deoarece in aceasta etapa, exista raporturi juridice de drept procesual penal si, deci, obligatii procesuale, in functie de care aprecierile sunt in sensul manifestarii relei credinte din partea inculpatului.

Inculpatul a fugit in Spania unde a fost arestat din motive imputabile acestuia.

Ca atare, dreptul la aparare al inculpatului a fost asigurat in cauza prin audierea si prezenta sa nemijlocita in cursul urmaririi penale, prin aparatori, iar in faza de judecata si in caile de atac – alesi, pe parcursul intregii proceduri penale pana la definitivarea acesteia, fiindu-i inaplicabile dispozitiile art. 5221 Cod procedura penala.

Luand in calcul faptul ca dreptul inculpatului de a fi prezent la judecata , este recunoscut in Pactul international relativ la drepturile civile si politice si ca art. 6 paragraf 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, recunoaste celui acuzat „dreptul de a se apara el insusi” si „dreptul de a interoga martorii”, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca prezenta inculpatului este in principiu obligatorie la solutionarea cauzei.

Curtea este constanta in a afirma ca, in cazul procedurii in apel sau in recurs, art. 6 din Conventie se aplica cu mai putina strictete, admitandu-se chiar regularitatea unor asemenea proceduri in care audienta se desfasoara fara prezenta celui acuzat (Hotararea Ekbatani).

Se admit exceptii de la regula prezentei inculpatului atunci cand asigurarea acestei conditii ar conduce la amanarea nejustificata a procedurii, mai ales daca aceasta situatie a fost verificata si constatata si daca inculpatul are o culpa in absenta sa, astfel cum s-a intamplat si in cauza privind pe petitionarul condamnat D.S. la judecata in recurs (Hotararea C si R).

Astfel, inculpatul a fost prezent in faza de urmarire penala.

Absenta sa de la judecarea cauzei in prima instanta, pe fond, s-a datorat plecarii inculpatului in strainatate, plecare care nu i-a afectat dreptul la aparare, aceasta fiind reprezentata de un avocat ales.

Nu se poate accepta sustinerea condamnatului, ca este o persoana judecata si condamnata in lipsa, deoarece a fost prezent la urmarirea penala, iar plecarea sa in strainatate, ulterior punerii in miscare a actiunii penale, nu are nicio relevanta, condamnatul neputand sa-si invoce propria culpa in favoarea sa, in cererea de rejudecare a cauzei.

Pentru motivele mai sus aratate in interpretarea corecta a conditiei existentei „unei persoane judecate si condamnate in lipsa”, cuprinsa in art. 5221 Cod procedura penala, instanta apreciaza ca, desi inculpatul M F a lipsit atat la toate termenele de judecata, cat si la pronuntare, nu se afla in situatia prev. de art . 5221 Cod procedura penala.

In consecinta, in temeiul art. 403 alin. 3 Cod procedura penala raportat la art. 522 1 Cod procedura penala, instanta va respinge ca inadmisibila cererea de rejudecare dupa extradare, a cauzei penale care a facut obiectul dosarului nr. 5459/2003 al Judecatoriei B, in care s-a pronuntat Sentinta Penala nr. X din 07 aprilie 2004 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva prun Decizia penala nr. X/A/02 decembrie 2004 pronuntata de Tribunalul V si prin decizia penala nr. 203 din 14 aprilie 2005 pronuntata de Curtea de Apel I – prin care inculpatul M F a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare pentru : savarsirea infractiunii prev. de art. 11 lit. a si c din Legea nr. 87/1994 si art. 290 Cod penal, cerere formulata de petentul – condamnat M F.

In temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedura penala, va obliga pe petentul – condamnat M F sa plateasca statului cheltuieli judiciare.

Etichete: