Top

Plângere impotriva rezoluţiilor procurorului sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

Tip spetă: sentinta penala

Titlu: plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Data speta: 22.02.2010

Prin cererea înregistrată sub nr.3/04.01.2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi petenţii Ş.I.C. şi Ş. L. au formulat plângere împotriva rezoluţiei prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria B., prin care prin care i-a respins plângerea împotriva soluţiei pronunţată în dosarul 603/P/2008.

În motivarea plângerii petenţii au arătat că nici unul din procurori, nu justifică în mod temeinic şi legal, cu argumente ştiinţifice şi juridice pertinente soluţia pronunţată în cauză. Mai mult, deşi existau două expertize criminalistice(una judiciară alta extrajudiciară) nu au dispus efectuarea altei expertize pentru eliminarea unor suspiciuni.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petenţii, la data de 20.02.2008 au formulat o plângere împotriva intimatului V.I. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.290, 291 Cod penal, 180 Cod penal şi 193 Cod penal.

În motivarea plângerii petenţii au învederat instanţei că intimatul a folosit acte false, în faţa Curţii de Apel B., a falsificat aceste acte şi a lovit-o şi ameninţat-o pe petanta Ş. L..

Întrucât plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 B., prin Ordonanţa din 13.06.2008(dosar 2090/P/2008 s-a declinat competenţa de soluţionare a plângerii în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria B..

Prin rezoluţia 603/P/2008 Parchetul de pe lângă Judecătoria B. a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.290 şi 291 Cod penal(fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals) întrucât faptele nu există.

Procurorul a reţinut că prin decizia civilă 2515/1999 a Curţii de apel B., Ş. C.I.şi Ş. L. au fost obligaţi să lase intimatului V. I. în proprietate şi posesie imobilul casă şi suprafaţa de 1659 mp teren construcţii.

Intimatul V. I., a depus un înscris, „Contract de închiriere”, din care reieşea că tatăl său V. V. a închiriat soţilor P.I. şi P.(Ş.) L. imobilul situat în B., nr.89.

Întrucât soţii P., nu au recunoscut semnăturile de pe acest înscris, instanţa a dispus efectuarea unei expertize criminalistice, care a concluzionat că semnătura de pe „Contractul de închiriere”, a fost executată de Ş. L. (L.).

Petentul Ş. I.C. a contestat concluziile acestui raport de expertiză, depunând un alt raport de expertiză extrajudiciară (expert Ene Gh.) care concluzionează că înscrisul intitulat „Contract de închiriere”, folosit de intimat la instanţă „prezintă elemente de contrafacere”.

S-a concluzionat că Ene Gheorghe are calitatea de expert criminalist autorizat cu competenţa de a asista, nu expert oficial la cererea unei părţi interesate, fără a întocmi el însuşi vreun raport de expertiză, precum raportul de expertiză 130/2007, un astfel de raport neavând valoare juridică.

Prin rezoluţia 77/II/2/02.decembrie 2009, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria B. a respins ca neîntemeiată plângerile formulate de petenţi împotriva soluţiei dispuse în dosarul 603/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecători B..

Instanţa apreciază că organele de urmărire penală nu au efectuat cercetări în cauză, mulţumindu-se să concluzioneze că intimatul nu a falsificat nici un cat, fără să audieze petenţii, să-i pună în vedere intimatului să prezinte înscrisul în original , să i-a probe de semnături de la părţi să le solicite înscrisuri, model de comparaţie.

Faţă de cele ce preced, instanţa , în temeiul art.278 pct.8 lit.b Cod pr.penală va admite plângerea petenţilor, va desfiinţa rezoluţia nr.603/P/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria B. şi va trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale.

Organul de urmărire penală va audia părţile, le va lua probe de semnături, le va solicita înscrisuri model de comparaţie, va pune în vedere intimatului să prezinte originalul înscrisului „contract de închiriere” data 27.11.1966 (20.11.21966) şi a actului de folosinţă din 22.06.1942, va dispune efectuarea unei expertize criminalistice având în vedere contradicţia dintre cele două expertize efectuate.

Etichete: