Top

Plângere împotriva rezoluţiilor procurorului

Tip speţă: sentinta penala

Titlu: plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Data speţă: 08.03.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 24/199/05.01.2010, petentul B. G. a formulat plângere împotriva rezoluţiei 258/P/26.03.2008 şi 85/II/2/2009 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi.

În motivarea plângerii, petentul arată că este nemulţumit de soluţiile pronunţate întrucât nu a fost audiat în cauză şi nu s-a ţinut cont de actele depuse de el la dosar.

A solicitat prin această plângere efectuarea de cercetări faţă de B. C. din cadrul Poliţiei Filipeşti pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246, 247, 2481 Cod penal.

Plângerii i-au fost anexate adresa nr.3483/2007 a Comisiei Locale pentru aplicarea T.P NR.133311/1993, plângerea penală din 06.03.2008 , rezoluţia nr. 85/II/2/2009.

La termenul din 10.02.2010 petentul a arătat că renunţă la plângerea împotriva agentului de poliţie urmând a formula separat plângere faţă de acesta. La acelaşi termen a depus la dosar o „ completare la plângere”.

Deşi legal citat, intimatul nu s-a prezentat la instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.03.2008 petentul a formulat o plângere la postul de Poliţie Filipeşti solicitând efectuarea de cercetări faţă de intimat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că intimatul i-a ocupat forţat suprafaţa de 1000 m.p. pe care-l deţine conform T.P 133311/95.

Prin rezoluţia 258/P/26.03.2008 A Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie prevăzut de art. 220 al. 1 Cod penal, întrucât fapta nu există.

Parchetul a reţinut că petentul i-a vândut intimatului o casă anterior anului 1990 iar conform Legii 18/1991 i s-a reconstituit intimatului dreptul de proprietate de 1000 m.p. conform T.P. nr. 134489/1995. Intimatul figurează la rol cu această suprafaţă de teren. Litigiul dintre părţi are drept cauză calea de acces dintre terenurile învecinate, intimatul lăsându-i petentului cale de acces.

Petentul a formulat plângerea împotriva rezoluţiei de mai sus la prim – procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi care prin rezoluţia 85/II/2/02.12.2009 a respins ca neîntemeiată plângerea petentului, reţinând că infracţiunea reclamată nu se confirmă întrucât posesia suprafeţei de 1000 mp teren o are intimatul.

Instanţa reţine că organele de urmărire penală nu au efectuat cercetări în cauză, astfel acestea s-au mulţumit să constate că terenul în suprafaţă de 1000 mp este stăpânit de intimat în baza T.P , fără a audia partea vătămată, martorii care sunt vecini cu terenul şi nu a dispus eventual efectuarea unei expertize care să stabilească în urma măsurătorilor dacă intimatul ocupă sau nu terenul petentului.

Faţă de cele ce preced, instanţa în temeiul art. 2781 al 8 lit. b Cod procedură penală, va admite plângerea, va desfiinţa rezoluţia nr. 258/P/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi şi va trimite cauza procurorului, în vederea redeschiderii urmăririi penale faţă de intimat, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.220 Cod penal.

Organele de urmărire penală vor audia petentul, martorii şi va dispune eventual efectuarea unei expertize topo – cadastrale care să identifice terenul cu schiţă şi vecinătăţi şi să se stabilească dacă intimatul ocupă sau nu terenul petentului.

Cu privire la aşa zisă” completare la cerere” urmează ca petentul să se adreseze cu o acţiune civilă separată, formulată în condiţiile art.112 Cod procedură civilă.

Etichete: