Top

RECURS TARDIV. RENUNŢARE LA RECURS. REVENIRE.

RECURS TARDIV. RENUNŢARE LA RECURS. REVENIRE.

Prin sentinţa penală nr. 50 din 15.02.2005 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosarul nr. 80/2004, inculpatul R.M.M. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al.1, 209 al.l lit. a, g, I Cod penal, cu privare de libertate.

Tribunalul Bacău prin decizia penală 484/A/ din 19 mai 2005, pronunţată în dosarul 2258/2005, a respins ca nefondat apelul declarat de inculpat împotriva sentinţei penale nr. 50 din l5.02.2005 a Judecătoriei Buhuşi.

Decizia penală a Tribunalului Bacău a fost comunicată inculpatului R.M.M., în Arestul I.P.J. Bacău, la data de 3o mai 2005, şi în aceeaşi zi, prin cererea de răspuns la comunicarea făcută, inculpatul a arătat că nu înţelege să declare recurs.

Ulterior Tribunalul Bacău a înaintat recursul inculpatului, Curţii de Apel Bacău, recurs declarat împotriva deciziei penale nr.484/A/ din 19 mai 2005.

Cererea de recurs a inculpatului a fost înregistrată la data de 15 august 2005.

Curtea de Apel Bacău, prin decizia penală nr.492 din 8 septembrie 2005, pronunţată în dosarul nr.4294/2005, a respins ca tardiv introdus recursul declarat împotriva deciziei penale nr. 484/A/ din 19 mai 2005 a Tribunalului Bacău.

S-a arătat că potrivit art. 395/4 Cod pr. Penală, cu referire la art. 368 Cod pr. Penală, după pronunţarea hotărârii şi până la expirarea termenului de declarare a recursului, părţile pot renunţa ân mod expres la această cale de atac.

Asupra renunţării se poate reveni înăuntrul termenului pentru declararea recursului.

In cazul dat, decizia Tribunalului Bacău, în apel a fost comunicată inculpatului în arestul I.J.P.Bacău, la data de 30 mai 2005 şi în aceeaşi zi prin cererea înaintată Tribunalului Bacău, inculpatul a precizat că nu declară recurs.

In raport de prevederile art. 385/4 Cod pr. Penală, cu referire la art. 368 Cod pr. Penală, inculpatul putea reveni asupra cererii de renunţare la recurs, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei penale nr. 484/A/ din 19 mai 2005.

Declarând recurs la data de l5 august 2005, recursul a fost tardiv introdus, faţă de prevederile art. 385/3 Cod pr. Penală, cu referire la art. 363 Cod pr. Penală.

decizia penala 492/R/ din 8.09.2005

Etichete: