Top

ÎNŞELĂCIUNE.INSTITUŢIA SECHESTRULUI ASIGURATOR. CONTESTAREA SECHESTRULUI ASIGURATOR ÎN APEL DE O TERŢĂ PERSOANĂ.CONSECINŢE.

Prin sentinţa penală nr. 3094 din 18.11.2005, pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 12.990/2003, inculpatul M.D.E. a fost condamnat la o pedeapsă totală de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 al.2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, de art. 288 al.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal şi de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, pentru toate infracţiunile şi cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal.

I s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 Cod penal, în condiţiile şi pe durata arătată în art. 71 al.2 Cod penal.

Potrivit art. 14,346 Cod pr.penală şi art. 998 Cod civil inculpatul M.D.E., a fost obligat să plătească părţii civile G.E. „Voximar” S.R.L. Bacău, suma de 3740 lei RON, daune materiale, la care s-a adăugat indicele de inflaţie din luna iunie 2003, până la plata voluntară sau executarea silită a plăţii.

În conformitate cu art. 357 al.2 lit.c, raportat la art. 163 Cod pr.penală, s-a menţinut sechestrul asigurator, asupra apartamentului situat în Bacău, str. Ştefan cel Mare, bl.13, sc.A, ap.25, sechestru dispus prin ordonanţa organului de urmărire penală nr. 155588 din 1.09.2003.

Tribunalul Bacău prin decizia penală nr. 203 din 2.03.2006, pronunţată în dosarul nr. 141/2006, a admis apelul declarat de inculpatul M.D.E., numai în ceea ce priveşte, conţinutul pedepsei accesorii, interzicându-i-se inculpatului numai drepturile prevăzute de art. 64 lit.a,b,c Cod penal, pe durata şi în condiţiile arătate în art. 71 al.2 Cod penal, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale.

Împotriva deciziei penale nr. 203 din 2.03.2006, a Tribunalului Bacău, a declarat recurs numai inculpatul M.D.E., fără a-l motiva în scris.

Avocatul ales al inculpatului, a cerut admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea dosarului spre rejudecare, deoarece instanţa de apel, nu s-a pronunţat cu privire la cererea formulată de contestatoarea H.L. şi aflată la dosarul Tribunalului Bacău.

Curtea de Apel Bacău, prin decizia penală nr. 45 din 18.01.207, pronunţată în dosarul nr. 1533/2006, a admis recursul declarat de inculpatul M.D.E., a casat în întregime decizia penală nr. 203/A/din 2.03.2006 a Tribunalului Bacău şi a dispus trimiterea dosarului la instanţa de apel, pentru rejudecare,, din următoarele considerente:

Prin sentinţa penală nr. 3094 din 18.11.2005, a Judecătoriei Bacău, după condamnarea inculpatului M.D.E. şi obligarea acestuia la despăgubiri civile, s-a menţinut sechestrul asigurator instituit în faza de urmărire penală, asupra unui apartament situat în Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 13/A/2.

La Tribunalul Bacău, în timpul soluţionării apelului declarat de inculpat, s-a depus o contestaţie cu privire la măsura asiguratorie, de către o terţă persoană, respectiv de contestatoarea H.L., care a susţinut că este proprietara imobilului asupra căruia s-a instituit măsura asiguratorie.

În această situaţie, Tribunalul Bacău, cu prilejul soluţionării apelului inculpatului, a omis să se pronunţe cu privire la contestaţia formulată de H.L., omisiunea fiind de natură să influenţeze soluţia procesului şi să garanteze drepturile celui lezat.

Ori, acel aspect reprezintă un caz de casare, prevăzut de art. 3859 pct.10 Cod pr.penală şi se ia în considerare din oficiu, deoarece nulitatea relativă se poate lua în considerare şi din oficiu, dacă anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului, ceea ce acordă omisiunii un caracter esenţial.

Pe de altă parte, contestatoarea nici nu a fost citată de instanţa de apel, încălcându-i-se astfel dreptul la apărare.

Pentru aceste considerente, aşa cum s-a mai arătat, dosarul a fost trimis spre rejudecare, la Tribunalul Bacău.

Decizia penală nr. 45 din 18.01.2007

Tags: