Top

OMOR DEOSEBIT DE GRAV, PREV. DE ART. 176 LIT.C COD PENAL DISCUŢII PRIVIND ÎNCADRAREA JURIDICĂ

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ a fost trimis în judecată inc. S.M. pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, prev. de art. 174, 175 lit.i, 176 lit.c Cod penal, reţinându-se în sarcina acestuia că în seara zilei de 27/28 decembrie 2004, pe fondul unui conflict mai vechi în public i-a produs victimei N.F. leziuni ce i-au pus în pericol viaţa, iar la data de 7 aprilie 2005 a lovit aceeaşi victimă cu un cuţit, cauzându-i leziuni ce au dus la deces.

Prin s.p. nr. 254/22 decembrie 2005 Tribunalul Neamţ a schimbat încadrarea juridică din infracţiunea de omor deosebit de grav în tentativă la infracţiunea de omor calificat, prev. de art. 20 rap. La art. 174, 175 lit.i Cod penal ( pt. fapta din 27/28 dec. 2004) şi infracţiunea de omor , prev. de art. 174 al.1 Cod penal (pt. fapta din 7 aprilie 2005), din probele administrate rezultând fără dubiu că fiecare din fapte a fost comisă în baza unei rezoluţii distincte.

Prin decizia penală 66/7 martie 2006 Curtea de Apel Bacău a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ cu privire la încadrarea juridică a celei de-a doua fapte şi în consecinţă a schimbat încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art. 174 al.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 176 lit.c Cod penal.

Pronunţând această soluţie, instanţa de apel a motivat că prevederile art. 176 lit.c Cod penal se aplică în două situaţii şi anume: când există o hotărâre definitivă de condamnare anterioară pentru infracţiunea de omor consumat sau tentativă sau când inculpatul este judecat în acelaşi dosar pentru infracţiuni de omor concurente, indiferent dacă prima este în formă consumată sau tentativă, inculpatul S.M. aflându-se în această din urmă situaţie.

Soluţionarea speţei prezentate aduce în discuţie o problemă mai veche şi anume dacă se poate reţine infracţiunea de omor deosebit de grav, prev. de art. 176 lit.c Cod penal şi atunci când prima infracţiune de omor a rămas în fază de tentativă.

Prin soluţiile date, instanţa supremă a răspuns afirmativ acestei întrebări. In schimb în literatura juridică s-a exprimat opinia că această infracţiune se poate reţine numai atunci când prima infracţiune este de omor consumat (C.Bulai „Curs de drept partea specială „ vol. I Bucureşti 1975, O. Loghin -„ cu privire la corecta încadrare a unor fapte în disp. Art. 176 lit.c C.p. , AUI, 1983 p.61 ).

În sprijinul acestei opinii s-a adus un argument de text şi anume acela că legiuitorul foloseşte în art. 176 lit.c termenul „omor” şi nu sintagma „ infr. de omor”, prin care potrivit art. 144 C.p. s-ar înţelege infracţiunea de omor atât consumată, cât şi în forma tentativei.

Ne raliem acestei opinii, aducând şi un argument de ordin lingvistic, termenul „omor” însemnând luarea vieţii cuiva (Dicţionarul explicativ al limbii române , Univers Enciclopedic, 1996).

Speţa prezentată poate constitui un moment de reconsiderare a practicii judiciare , deoarece ea prezintă particularitate că ambele fapte vizează aceeaşi persoană deci au un singur obiect material. Or, reţinându-se în sarcina inculpatului infr. Prev. de art. 176 lit.c Cod penal înseamnă- cel puţin în vorbirea obişnuită că el a mai comis un omor asupra aceleaşi persoane.

Etichete: